A.M.S.R.L. 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000220386
Numer REGON: 193091850
Numer NIP: 9570894080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-09-21
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/16391/23/37]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.S.R.L. 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2023-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. LEGENDY nr domu 8 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2023-08-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKARINA-ASTEMBERG@WP.PL2023-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A 4433/2004 Z DNIA 12.10.2004 R. NOTARIUSZ EWY PANC2004-10-26 do dziś
219.11.2018R. REP. A NR 1664/2018 NOTARIUSZ EWA PANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU-WRZESZCZU, ZMIENIONO §4,§8 UST. 4 I §9 UST.1; USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-12-07 do dziś
321.07.2023R. REP. A NR 1510/2023 NOTARIUSZ JOANNA MĘDRAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO §2 UST.1 I UST 2. PAR.4 I PAR.8 UST 4; USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2023-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTEMBERG2023-02-02 do dziś
2. ImionaKARINA HELENA2023-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁOTYCH2023-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTEMBERG2023-09-21 do dziś
2. ImionaROMA KLAUDIA2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ.2023-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTEMBERG2023-08-31 do dziś
2. ImionaROMA KLAUDIA2023-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTEMBERG2022-03-14 do dziś
2. ImionaKARINA HELENA2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2023-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-14 do dziś
32. ImionaKARINA HELENA2019-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2018-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-12-07 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-12-07 do dziś
332 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2018-12-07 do dziś
432 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2018-12-07 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-12-07 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-12-07 do dziś
747 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-12-07 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
2data złożenia 16.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-03 do dziś
3data złożenia 16.12.2008 okres 20062009-01-12 do dziś
4data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
5data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
6data złożenia 26.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-10 do dziś
7data złożenia 12.06.2012 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
8data złożenia 24.05.2013 okres 20122013-08-09 do dziś
9data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
11data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
14data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
15data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
16data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
17data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
18data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-03 do dziś
320062009-01-12 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-10 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
820122013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-03 do dziś
320062009-01-12 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-10 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
820122013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów