„BUDO-SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000220246
Numer REGON: 012211302
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/23736/21/308]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012211302 NIP 53614967522007-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDO-SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY nr w rejestrze 147802004-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina WIELISZEW miejscowość ŁAJSKI2004-10-27 do dziś
2. Adresulica SUWALNA nr domu 9 B kod pocztowy 05-119 poczta LEGIONOWO 2004-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.1987 R. NOTARIUSZ BOGUSŁAW ŚWIDERSKI, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W BIAŁEJ PODLASKIEJ, REP. A NR 14514/87; 20.07.2004 R. -NOTARIUSZ KRZYSZTOF RUSZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, REP. A 9699/2004, PARAGRAFY: 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13.1, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 19, 20, 21; 18.10.2004 R. -NOTARIUSZ KRZYSZTOF RUSZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, REP. A 12551/2004, PARAGRAFY: 7, 9, DODANO PAR. 13.1; 18.10.2004 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF RUSZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, REP. A nr12562/2004, PARAGRAFY: 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13.1, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 19, 20, 21.2004-10-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.10.2007 R, REP. A NR 15170/2007, NOTARIUSZ KRZYSZTOF RUSZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE ZMIANA PAR. 7 I PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2007-12-18 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.02.2008 R., REP. A NR 584//2008, NOTARIUSZ ANDRZEJ JACEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. REJTANA 4/1 -ZMIANA PAR. 20 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2008-05-15 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.06.2008 R., REP. A NR 2190/2008, NOTARIUSZ ANDRZEJ JACEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. REJTANA 4/1. ZMIANA TREŚCI: PAR. 4, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 10 UST. 2 I UST. 3, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 16, PAR. 17 UST. 1, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21 UMOWY SPÓŁKI2008-06-25 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.02.2014 R., REP. A NR 1328/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. K. DICKENSA 27 LOK. 1 02-382 WARSZAWA - ZMIANA PAR. 6, PAR. 7, PAR. 9.2014-03-07 do dziś
629.01.2019 R., REP. A NR 311/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA BUDNER - DOMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały9.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁOTYCH2021-05-31 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH2021-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOCH2013-01-17 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2013-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOCH2013-01-17 do dziś
2. ImionaTERESA2013-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1100000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2008-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOCH2004-10-27 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2004-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSADOCH2019-05-20 do dziś
2. ImionaMARZENA2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-20 do dziś
21. NazwiskoSADOCH2019-05-20 do dziś
2. ImionaANNA2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-20 do dziś
31. NazwiskoSADOCH2019-05-20 do dziś
2. ImionaTERESA2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-06-25 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-06-25 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-25 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-07 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-03-07 do dziś
646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2014-03-07 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-03-07 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-03-07 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-03-07 do dziś
1023 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-18 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-10 do dziś
4data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
5data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
6data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
7data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
8data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
9data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-18 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-10 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-18 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-10 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów