BOST-DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000220073
Numer REGON: 278288244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-07-21
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12766/21/193]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOST-DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2013-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica GRYFIŃSKA nr domu 62A kod pocztowy 70-772 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19.07.2004 R. NOTARIUSZ ZOFIA KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3003/20042004-10-21 do dziś
26.06.2005 R. -NOTARIUSZ EWA NIEDZIAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU, REP. A NR 2108/2005, ZMIENIONO PAR. 62005-07-20 do dziś
323.11.2012 R., REP. A NR 4982/2012, NOTARIUSZ ELŻBIETA UKRAIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE ZMIENIONO: § 3; § 62013-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBA2004-10-21 do dziś
2. ImionaNORBERT RICHARD2004-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ2013-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALSKI2013-09-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2013-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ2013-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEJDAT2013-09-02 do dziś
2. ImionaARMIN2013-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁ2013-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALSKI2013-09-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2013-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBA2004-10-21 do dziś
2. ImionaNORBERT RICHARD2004-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNY2004-10-21 do dziś
251 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2004-10-21 do dziś
352 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2004-10-21 do dziś
452 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2004-10-21 do dziś
573 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2004-10-21 do dziś
674 40 Z REKLAMA2004-10-21 do dziś
751 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2005-07-20 do dziś
851 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2005-07-20 do dziś
951 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-07-20 do dziś
1052 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-07-20 do dziś
1152 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2005-07-20 do dziś
1252 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2005-07-20 do dziś
1352 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-07-20 do dziś
1451 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2005-07-20 do dziś
1551 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2005-07-20 do dziś
1651 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2005-07-20 do dziś
1751 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2005-07-20 do dziś
1851 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-07-20 do dziś
1951 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-07-20 do dziś
2051 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2005-07-20 do dziś
2151 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2005-07-20 do dziś
2233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-09-02 do dziś
2333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-09-02 do dziś
2446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-09-02 do dziś
2547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-02 do dziś
2647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-02 do dziś
2772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-09-02 do dziś
2885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-02 do dziś
2986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.04.2007 okres 1.01.2005 -31.12.20052007-08-02 do dziś
2data złożenia 20.04.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
3data złożenia 18.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
4data złożenia 30.01.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
5data złożenia 14.11.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-05-12 do dziś
6data złożenia 14.11.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-05-12 do dziś
7data złożenia 14.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-12 do dziś
8data złożenia 14.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-12 do dziś
9data złożenia 14.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-12 do dziś
10data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
11data złożenia 14.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
12data złożenia 11.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
13data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052007-08-02 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-05-12 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-05-12 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-12 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 -31.12.20052007-08-02 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-05-12 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-05-12 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-12 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów