SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BORYSZEWSKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000219889
Numer REGON: 015851812
Numer NIP: 5213308368
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-29
Sygnatura akt[RDF/410940/22/728]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015851812 NIP 52133083682014-01-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BORYSZEWSKA”2004-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-10-21 do dziś
2. Adresulica BORYSZEWSKA nr domu 14 nr lokalu 15A kod pocztowy 00-781 poczta WARSZAWA 2004-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.07.2004 R., 11.10.2004 R., ZMIANA § 14 UST. 1, § 20, § 73 UST. 7, WYKREŚLONO § 56 UST. 2, § 57 UST. 1 I 3, § 82 UST. 3, ODMOWA ZAREJESTROWANA § 52 UST. 42004-10-21 do dziś
29.05.2005 R., ZMIANA: § 37 UST. 2, § 41 UST. 1, § 48 UST. 1, SKREŚLONO: § 41 UST. 2, § 48 UST. 32005-06-02 do dziś
3ZMIANA STATUTU W DNIU 28.05.2015 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: § 14 UST. 1 I 2, § 25 UST. 3, § 31 UST. 2 I 3, § 32 UST. 1, § 54 UST. 4, § 57 UST. 1, § 59 UST. 2, § 60, § 72, § 80, § 89 UST. 2 I 32015-07-01 do dziś
426.01.2017 R., ZMIANA NAZWY ROZDZIAŁU 2.1, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 14.1; 14.2; 14.3; 22.1; 22.2; 25.2; 30.2; 30.3; 30.4; 33.2; 34; 37; 43; 61; 64.2; 73.7; 74.2.B; 76; 77; 78; 79.2; 80; 82.2; 83.2017-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2004-10-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BORYSZEWSKA” POWSTAŁA NA SKUTEK PODZIAŁU ZJEDNOCZONEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ Z SIEDZIBĄ PRZY UL. WASZYNGTONA 12/14 W WARSZAWIE NA MOCY UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZJEDNOCZONEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R.2004-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaZJEDNOCZONA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA2004-10-21 do dziś
3. Numer w rejestrze0000189285 2004-10-21 do dziś
5. Numer REGON0004915642004-10-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMOTEL2019-10-22 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MACIEJ2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU DO CZASU WYBORU NOWEGO ZARZĄDU2019-10-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-22 do dziś
21. NazwiskoMŁYNARSKA2009-05-19 do dziś
2. ImionaPATRYCJA BARBARA2005-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-06-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-02 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2005-06-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-02 do dziś
41. NazwiskoMICHALCZAK2005-06-02 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2005-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-06-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSY2018-07-05 do dziś
2. ImionaMARIA JOANNA2018-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALCZAK2014-06-16 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2014-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTEL2014-06-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI, KTÓRE SPÓŁDZIELNIA WYBUDOWAŁA, I W KTÓRYCH USTANOWIŁA I PRZYDZIELIŁA NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALI MIESZKALNYCH2004-10-21 do dziś
270 32 Z ZARZĄDZANIE LOKALAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ W TYCH NIERUCHOMOŚCIACH SPÓŁDZIELNI2004-10-21 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.10.2013 okres 2012 R.2014-01-07 do dziś
2data złożenia 18.10.2013 okres 2011 R.2014-01-07 do dziś
3data złożenia 18.10.2013 okres 2010 R.2014-01-07 do dziś
4data złożenia 18.10.2013 okres 2009 R.2014-01-07 do dziś
5data złożenia 18.10.2013 okres 2008 R.2014-01-07 do dziś
6data złożenia 18.10.2013 okres 2007 R.2014-01-07 do dziś
7data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
8data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
9data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
10data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
11data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
12data złożenia 20.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
13data złożenia 05.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-05 do dziś
14data złożenia 05.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-05 do dziś
15data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 R.2014-01-07 do dziś
22011 R.2014-01-07 do dziś
32010 R.2014-01-07 do dziś
42009 R.2014-01-07 do dziś
52008 R.2014-01-07 do dziś
62007 R.2014-01-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 R.2014-01-07 do dziś
22011 R.2014-01-07 do dziś
32010 R.2014-01-07 do dziś
42009 R.2014-01-07 do dziś
52008 R.2014-01-07 do dziś
62007 R.2014-01-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów