BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000219832
Numer REGON: 356866152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-06-01
Sygnatura akt[RDF/384924/22/826]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2006-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica KRUPÓWKI nr domu 30 kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2006-08-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOSACKAPARTNERS@GMAIL.COM2021-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 02-09-2004 ROKU PRZED NOTARIUSZEM MGR JUSTYNĄ LITWA-JAZGAR W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. STAROWIŚLNEJ 12 DO REPERTORIUM A NR 5929/20042004-10-19 do dziś
217.06.2006 ROKU, REP. A NR 3212/2006, KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNA RUSIN -NOTARIUSZ, IZABELA GÓRNIK -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 34-400 NOWY TARG, UL. KOLEJOWA 5, ZMIANA: § 2 UST. 1, § 9, § 10 UST. 2; 3 § 11 UST. 2, § 19, SKREŚLENIE § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 28,2006-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCH2018-12-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały122500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.250.000,00 ZŁ2018-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARB PAŃSTWA - MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH2020-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3632096122020-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały153.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.301.000,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego15351000,00 PLN2004-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115301000,00 PLN2004-10-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIAK2021-10-07 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCH2013-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-15 do dziś
32. ImionaANDRZEJ2004-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2018-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R2006-10-19 do dziś
2data złożenia 30.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
3data złożenia 14.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
4data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-06-17 do dziś
5data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-17 do dziś
6data złożenia 28.09.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-05 do dziś
7data złożenia 09.10.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-16 do dziś
8data złożenia 09.10.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-16 do dziś
9data złożenia 09.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-16 do dziś
10data złożenia 09.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
11data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
12data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-08 do dziś
13data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
14data złożenia 08.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-08 do dziś
15data złożenia 21.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-21 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R2006-10-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082010-06-17 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-17 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-05 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-16 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-16 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-08 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.2005 R2006-10-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082010-06-17 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-17 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-05 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-16 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-16 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.10.2014 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI Z DNIEM 07.11.2014 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ SAWERĘ - FRYŹLEWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ZAKOPANEM (REP. A NR 2849/2014)2015-02-18 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiWYROK Z DNIA 29.03.2018 ROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT IX GC 1067/14, UCHYLENIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZAKOPANEM Z DNIA 24.10. 2014 ROKU W SPRAWIE ROZWIĄZANIA I OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI , 29.03.20182021-10-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2015-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.10.2014 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI Z DNIEM 07.11.2014 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ SAWERĘ - FRYŹLEWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ZAKOPANEM (REP. A NR 2849/2014)2015-02-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów