„BURCO POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000219757
Numer REGON: 812717784
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256716/20/521]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP8127177842005-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BURCO POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina TRZEBIATÓW miejscowość ROGOWO2015-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ROGOWO ulica UL. REZYDENCYJNA nr domu 88 nr lokalu 2 kod pocztowy 72-330 poczta MRZEŻYNO kraj POLSKA 2015-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.08.2004 R., MARIUSZ BIAŁECKI ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA ROBERTA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. DŁUGIEJ 31; REP. A NR 21001/20042004-10-20 do dziś
26 CZERWCA 2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 3247/2006, NOTARIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 71/3, 61-808 POZNAŃ § 1 UST. 22006-06-28 do dziś
306.02.2009 R. NOTARIUSZ WALDEMAR CHWIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŁOBRZEGU, REP. A NR 775/2009, ZMIANA § 1 UMOWY.2009-03-02 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 SIERPNIA 2012 R., REP. A NR 2332/2012, NOTARIUSZ ANNA MIROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, ZMIENIONO § 1 UST. 1.2012-09-11 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R., REP. A NR 4691/2018, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW BIERNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE - ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI.2019-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaN.V.J. DE JAEGHER2007-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000.000,00 ZŁ WARTOŚĆ KAŻDEGO Z UDZIAŁÓW 100,00 ZŁ2008-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSA BURCO EUROPE NV2008-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000.000,00 ZŁ2008-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2008-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11200000,00 ZŁ2008-03-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU2004-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firma.KASZUBA2008-06-20 do dziś
2. Imiona.MARCIN PRZEMYSŁAW2008-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE CLOEDT2007-01-05 do dziś
2. ImionaJEAN RAPHAEL2007-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAILLIERE2007-01-05 do dziś
2. ImionaDINO JOSEPH2007-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUMORTIER2004-10-20 do dziś
2. ImionaTHIBAUT2004-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKASZUBA2005-02-24 do dziś
2. ImionaMARCIN PRZEMYSŁAW2005-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA JEDNOOSOBOWA2005-02-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-02 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-01-02 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-01-02 do dziś
482 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2019-01-02 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-02 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-01-02 do dziś
741 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-01-02 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-01-02 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 19.10.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 19.10.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-25 do dziś
2data złożenia 11.05.2006 okres ROK 20052006-05-16 do dziś
3data złożenia 20.07.2007 okres 2006 R.2007-07-31 do dziś
4data złożenia 16.07.2008 okres 2007 R.2008-07-22 do dziś
5data złożenia 06.10.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-15 do dziś
6data złożenia 16.12.2011 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092012-01-12 do dziś
7data złożenia 16.12.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-01-12 do dziś
8data złożenia 20.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-26 do dziś
9data złożenia 30.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-04 do dziś
10data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-24 do dziś
11data złożenia 13.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-11 do dziś
12data złożenia 11.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-06 do dziś
13data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
14data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-05-16 do dziś
22006 R.2007-07-31 do dziś
32007 R.2008-07-22 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-15 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092012-01-12 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-01-12 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-26 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 19.10.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-25 do dziś
2ROK 20052006-05-16 do dziś
32006 R.2007-07-31 do dziś
42007 R.2008-07-22 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-15 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092012-01-12 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-01-12 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-26 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów