INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000219744
Numer REGON: 850404713
Numer NIP: 9930073676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-05-08
Sygnatura akt[RDF/485742/23/350]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie2004-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP8504047132004-10-18 do dziś
3. NazwaINSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI2004-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD OKRĘGOWY W TARNOWIE nr w rejestrze 585 DZIAŁ A2004-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2004-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica UL. SOBIESKIEGO nr domu 14A nr lokalu 5 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2014-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.01.1996 R. ZOSTAŁ ZMIENIONY UCHWAŁĄ Z DNIA 14.01.2004 R., KTÓRĄ ZMIENIONO: § 1 UST. 1 I 2, § 2 UST. 1, 2 I 3, § 4, § 5, § 6, § 8 UST. 1, § 10, § 12, § 13, § 16 UST. 1 I 2, § 17 § 20 UST. 2, § 21, 22 UST. 2, 23 UST. 3, § 25 UST. 6, § 26 UST. 1, § 26 UST. 5, § 27 UST. 2, § 30 UST. 3, § 46; UCHYLONO: § 18 PKT 4, § 22 UST. 3 ZD.2, § 26 UST. 3 I 4, § 34-40 ORAZ DODANO: § 2A, § 3 UST. 2 I 3, § 4A, § 4B, § 7A, § 20 UST. 1A, § 21 ZD.3, § 22 UST. 3A I 3B, § 26 UST. 1A, § 26 UST. 2A, § 29A I § 29B, § 30 UST. 4, § 32 UST. 3, § 42 UST. 3, 4 I 5, § 46A. 06.10.2004 R. -ZMIANIONO § 26 UST. 5.2004-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2004-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA2004-10-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST PREZES ALBO WICEPREZES I SKARBNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z UPOWAŻNIENIA PREZESA. W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW INNYCH NIŻ MAJĄTKOWE DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST PREZES ALBO Z JEGO UPOWAŻNIENIA WICEPREZES I SKARBNIK.2004-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIESPOREK2014-12-12 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA JADWIGA2014-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2014-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYMAKOWSKA2014-12-12 do dziś
2. ImionaANNA JANINA2014-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2014-12-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2004-10-18 do dziś
2. ImionaELŻBIETA RENATA2004-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2004-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2004-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2014-12-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREPETA2014-12-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMS2014-12-12 do dziś
2. ImionaDANUTA HELENA2014-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-10-18 do dziś
274 40 Z REKLAMA2004-10-18 do dziś
322 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-10-18 do dziś
422 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-10-18 do dziś
522 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM2004-10-18 do dziś
622 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2004-10-18 do dziś
780 42 B POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-10-18 do dziś
874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2008 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-09-09 do dziś
2data złożenia 23.08.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-09-09 do dziś
3data złożenia 23.08.2008 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2008-09-09 do dziś
4data złożenia 26.05.2009 okres OD 01.01.2007 R DO 31.12.2007 R2009-07-01 do dziś
5data złożenia 12.02.2010 okres OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2010-02-24 do dziś
6data złożenia 18.11.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-29 do dziś
7data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
8data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
9data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-27 do dziś
10data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
12data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
13data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
15data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
16data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
17data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
18data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
19data złożenia 08.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-09-09 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-09-09 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-09-09 do dziś
4OD 01.01.2007 R DO 31.12.2007 R2009-07-01 do dziś
5OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2010-02-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-12-29 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów