SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „AZTEK”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000219693
Numer REGON: 003342184
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2024-01-30
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/25585/23/458]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0033421842004-10-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „AZTEK”2004-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY W KALISZU nr w rejestrze 12342004-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2004-10-18 do dziś
2. Adresulica GRANICZNA nr domu 2 A nr lokalu 47 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ 2004-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.05.1990 R., 26.10.2003 R. -ZMIENIONO § § : 3 UST. 2, 4 UST. 2, 4 UST. 2 PKT 5, 4 UST. 3 PKT 2, 5 UST. 1, 7 UST. 1, 11 UST. 1, 12 UST. 1 I 2, 14 UST. 3, 30 UST. 1 PKT 1, 33 UST. 1 I 2, 45 UST. 1, 75 UST. 1, 100, UST. 4 -6 W § 11 OZNACZONO NR 5 -7; -SKREŚLONO: PKT 2 W § 5 UST. 2, PKT 4 W § 19 UST. 2; -DODANO: § 11 UST. 4.2004-10-18 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 29.11.2007 R. ZMIENIONO: PKT 1 I 2 W UST. 2 § 3; UST. 2-4 W § 4; UST. 3 I 7 W § 5; § 6; PKT 6, 12, 13 W § 9; § 10; § § 13-16; § § 19-21; UST. 1 W § 22; § 35; § 36; § 37 UST. 1; § 38; § 41 UST. 1; § 49; UST. 1 I 2 W § 52; UST. 1 W § 55; § 56; UST. 1-3 W § 61; UST. 6 W § 94 -DODANO: UST. 3 (1) § 4; UST. 2 I 3 W § 9; § § 19 (1)-19 (3); § § 21 (1)-21 (2); UST. 5 W § 22; § § 22 (1)-22 (16); PKT 5 W UST. 1 I UST. 2 W § 46; PKT 1 (1) W UST. 2 § 49; UST. 4-6 W § 50 -SKREŚLONO: PKT 3 UST. 2 I PKT 1, 2 I 4 UST. 3 W § 3; UST. 4 I 5 W § 5; PKT 8 W § 9; UST. 3 I 4 W § 17; § 18; UST. 3 W § 22; § § 23-33; UST. 2 I 3 W § 37; UST. 2-6 W § 38; PKT 2-4 W UST. 2 § 49; § § 53-54; UST. 2 I 3 W § 55; § 57; § 59; § 60; UST. 4 I 5 W § 61; § § 64-70.2008-02-13 do dziś
314.03.2008 R. -ZMIENIONO: § 9 UST. 1 PKT 4, § 22 UST. 4, § 75 UST. 1, 2 -DODANO: § 75 UST. 3, 4, 5.2008-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2004-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJASKÓŁA2024-01-30 do dziś
2. ImionaANNA BOŻENA2024-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2024-01-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-30 do dziś
21. NazwiskoOLKIEWICZ2024-01-30 do dziś
2. ImionaWIOLETTA BEATA2024-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-30 do dziś
31. NazwiskoGORGOLEWSKI2004-10-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-10-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-18 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?V-CE PREZES ZARZĄDU2004-10-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-18 do dziś
51. NazwiskoJANCZAK2004-10-18 do dziś
2. ImionaDANUTA2004-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-10-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZKA2024-01-30 do dziś
2. ImionaANNA2024-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOPKA2018-07-24 do dziś
2. ImionaBARBARA2018-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOTOWSKA2021-11-22 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 NABYWA POTRZEBNE JEJ TERENY NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2004-10-18 do dziś
245 21 BUDUJE LUB NABYWA DOMY MIESZKALNE JEDNORODZINNE, INNE DOMY, URZĄDZENIA POMOCNICZE I GOSPODARCZE ORAZ LOKALE UŻYTKOWE2004-10-18 do dziś
370 32 PROWADZI GOSPODARKĘ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZA MAJĄTKIEM WŁASNYM2004-10-18 do dziś
493 05 W MIARĘ POTRZEBY ORGANIZUJE I PROWADZI PRODUKCJĘ POMOCNICZĄ, ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY, PRALNIE2004-10-18 do dziś
592 34 PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZĄ, ŚWIETLICE, KLUBY, BIBLIOTEKI, CZYTELNIE, KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ ITP.2004-10-18 do dziś
692 34 ORGANIZUJE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNĄ POMOC I KRZEWI KULTURĘ WSPÓŁŻYCIA2004-10-18 do dziś
785 31 PROPAGUJE WŚRÓD CZŁONKÓW ZASADY RACJONALNEGO URZĄDZANIA I UŻYWANIA MIESZKAŃ ZGODNIE Z WYMOGAMI ZDROWOTNYMI I ESTETYCZNYMI2004-10-18 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2024-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 18.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-05 do dziś
3data złożenia 29.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
4data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
5data złożenia 28.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
6data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
8data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
9data złożenia 30.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
10data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
11data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
15data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
18data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
19data złożenia 24.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
20data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-05 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów