BUDOROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000219558
Numer REGON: 910871911
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/7803/21/513]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 910871911 NIP 89114201422021-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 11972004-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ALEKSANDROWSKI gmina NIESZAWA miejscowość NIESZAWA2004-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość NIESZAWA ulica LASKOWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 87-730 poczta NIESZAWA kraj POLSKA 2009-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.1999 R. - NOTARIUSZ JAROSŁAW KUŹNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCLAWKU, UL. OKRZEI 54, REPERTORIUM A NR 418/1999 11.08.2004 R.-NOTARIUSZ HUBERT NADOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM, UL. SŁOWACKIEGO 12, REPERTORIUM A NR 2409/2004, ZMIANA § 6, § 7 PKT 1, 3, 4, 5, § 14, § 17 PKT 7, 15, 16, 17, 18, 19, § 18, § 20, § 21, § 25.2004-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKA2004-10-14 do dziś
2. ImionaIZABELA ELŻBIETA2004-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 780.000,00 ZŁ2006-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2006-10-09 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2006-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały836 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 836.000,00 ZŁ2009-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1616000,00 PLN2004-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11596000,00 PLN2004-10-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKŁONOWSKA2006-10-09 do dziś
2. ImionaMARZENA2006-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-09 do dziś
21. NazwiskoCHMIELEWSKA2004-10-14 do dziś
2. ImionaIZABELA ELŻBIETA2004-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2004-10-14 do dziś
215 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-10-14 do dziś
315 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2004-10-14 do dziś
415 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2004-10-14 do dziś
515 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH2004-10-14 do dziś
615 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I RYB2004-10-14 do dziś
741 00 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2004-10-14 do dziś
845 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-10-14 do dziś
945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-10-14 do dziś
1045 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-10-14 do dziś
1145 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-10-14 do dziś
1201 23 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2004-10-14 do dziś
1345 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-10-14 do dziś
1445 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2004-10-14 do dziś
1545 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2004-10-14 do dziś
1645 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-10-14 do dziś
1745 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-10-14 do dziś
1845 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-10-14 do dziś
1945 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-10-14 do dziś
2045 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2004-10-14 do dziś
2145 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2004-10-14 do dziś
2245 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-10-14 do dziś
2301 25 Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH2004-10-14 do dziś
2445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2004-10-14 do dziś
2545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2004-10-14 do dziś
2645 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2004-10-14 do dziś
2745 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-10-14 do dziś
2845 41 Z TYNKOWANIE2004-10-14 do dziś
2945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2004-10-14 do dziś
3045 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-10-14 do dziś
3145 43 B SZTUKATORSTWO2004-10-14 do dziś
3245 44 A MALOWANIE2004-10-14 do dziś
3345 44 B SZKLENIE2004-10-14 do dziś
3401 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2004-10-14 do dziś
3545 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-10-14 do dziś
3650 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-10-14 do dziś
3751 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2004-10-14 do dziś
3851 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2004-10-14 do dziś
3951 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-10-14 do dziś
4051 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2004-10-14 do dziś
4151 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2004-10-14 do dziś
4251 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-10-14 do dziś
4351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-10-14 do dziś
4451 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-10-14 do dziś
4501 41 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ.2004-10-14 do dziś
4660 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.2004-10-14 do dziś
4760 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.2004-10-14 do dziś
4860 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-10-14 do dziś
4963 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-10-14 do dziś
5071 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-10-14 do dziś
5171 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2004-10-14 do dziś
5271 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-10-14 do dziś
5301 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2004-10-14 do dziś
5401 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ2004-10-14 do dziś
5515 31 Z PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2004-10-14 do dziś
5615 33 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.2004-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2008 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-08-07 do dziś
2data złożenia 21.07.2008 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-08-07 do dziś
3data złożenia 21.07.2008 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-08-07 do dziś
4data złożenia 21.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
5data złożenia 10.07.2009 okres OD 01-01-2008 DO 31-12-20082009-07-30 do dziś
6data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-08-07 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-08-07 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-08-07 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
5OD 01-01-2008 DO 31-12-20082009-07-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-08-07 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-08-07 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-08-07 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
5OD 01-01-2008 DO 31-12-20082009-07-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów