NORDPOL TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000219167
Numer REGON: 810596371
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-02-10
Sygnatura akt[RDF/368573/22/15]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP8105963712004-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNORDPOL TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 38972004-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina KARNICE miejscowość CZAPLIN MAŁY2004-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość CZAPLIN MAŁY nr domu 10 kod pocztowy 72-342 poczta CERKWICA kraj POLSKA 2016-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.04.1994 R. NOTARIUSZ JOLANTA UDZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, REP. A NR 3263/1994- UMOWA SPÓŁKI. 06. I 28. 09.2004 R.- NOTARIUSZ LEOKADIA ZINKIEWICZ-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFICACH, REP. A NR 4925/2004 I 5434/2004- ZMIENIONO § 3, § 7, § 14 PKT1 I 3, § 19. SKREŚLONO § 10, ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW W TEN SPOSÓB, ŻE PARAGRAFY: 6; 7; 8 I 9 OTRZYMAŁY NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO: 5; 6; 7 I 8; A NASTĘPNIE PARAGRAFY: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 I 20 OTRZYMAŁY OZNACZENIE ODPOWIEDNIO: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 I 18.2004-10-13 do dziś
222.06.2006 R., REPERTORIUM A NR 2013/2006, NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 28 ZMIENIONO § 9, § 11 PKT 2, § 12 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2006-07-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 MARCA 2012 R., REP. A NR 1120/2012, ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA SAŁAGAN, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, -ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2012-04-18 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 SIERPNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 19655/2014, NOTARIUSZ MAGDALENA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY.2014-10-17 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 KWIETNIA 2016 R., REPERTORIUM A NR 3979/2016, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA: §2, §10 UST.3 ORAZ §21 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2016-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.095 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 109.500,00 ZŁ2016-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOVIPOL HOLDING APS2013-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego109500,00 ZŁ2012-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport167500,00 PLN2004-10-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO2014-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTECŁAW2020-01-08 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUHRENHOLT2016-03-04 do dziś
2. ImionaUFFE2016-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2014-10-17 do dziś
201 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2014-10-17 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-10-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-17 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-10-17 do dziś
601 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2014-10-17 do dziś
702 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2014-10-17 do dziś
801 29 Z UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2015-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
2data złożenia 06.11.2008 okres 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052008-11-17 do dziś
3data złożenia 06.11.2008 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-11-17 do dziś
4data złożenia 06.11.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-11-17 do dziś
5data złożenia 06.02.2012 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082012-02-24 do dziś
6data złożenia 06.02.2012 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092012-02-24 do dziś
7data złożenia 06.02.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-02-24 do dziś
8data złożenia 10.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-07 do dziś
9data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-06 do dziś
10data złożenia 14.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-21 do dziś
12data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 30.06.20182018-09-27 do dziś
15data złożenia 21.04.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-04-21 do dziś
16data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-02-20 do dziś
17data złożenia 10.02.2022 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-02-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-11-17 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052008-11-17 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-11-17 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-11-17 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082012-02-24 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092012-02-24 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-02-24 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-07 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 30.06.20182018-09-27 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-04-21 do dziś
15OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-02-20 do dziś
16OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-02-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
21 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052008-11-17 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-11-17 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-11-17 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082012-02-24 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092012-02-24 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-02-24 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-07 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 30.06.20182018-09-27 do dziś
15OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-04-21 do dziś
16OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-02-20 do dziś
17OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów