„BUZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000218440
Numer REGON: 634572748
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-01-20
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/26328/20/595]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 634572748 NIP 78222931732011-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIELUŃSKI gmina WIELUŃ miejscowość WIELUŃ2005-07-20 do dziś
2. Adresulica WARSZAWSKA nr domu 8 kod pocztowy 98-300 poczta WIELUŃ 2005-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 18 MARCA 2004 R. PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA CELICHOWSKIEGO W KN PRZY UL. SZKOLNEJ 5/16 W POZNANIU, REP. A. NR 3156/20042004-10-05 do dziś
222.06.2005 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 7116/2005. ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 8; UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PARAGRAFÓW: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 I 16 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE; DODANO PARAGRAFY: 17 -22 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2005-07-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.05.2006 R. REPERTORIUM A NR 6293/2006 KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ CELICHOWSKI ZMIENIONO § §: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 I 22.2006-06-28 do dziś
418.12.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 23300/2009, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KN W POZNANIU, ZMIENIONO § 3, § 12.UST 1 PKT II.2010-01-15 do dziś
521.04.2011 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 4614/2011 -ZMIANA § 12 UST. 12011-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6322395072004-10-05 do dziś
4. Numer KRS0000052836 2004-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.500,00 ZŁ2005-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERUGA2005-07-20 do dziś
2. ImionaBOGDAN PIOTR2005-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ2005-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERUGA2005-07-20 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2005-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ2005-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego444500,00 PLN2005-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.2005-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERUGA2005-07-20 do dziś
2. ImionaBOGDAN PIOTR2005-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoFERUGA2005-07-20 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2005-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-20 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-07-20 do dziś
21. NazwiskoFERUGA2017-06-29 do dziś
2. ImionaMAREK ARTUR2017-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-06-29 do dziś
31. NazwiskoFERUGA2018-07-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BOGDAN2018-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-07-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-15 do dziś
273 1 REKLAMA2010-01-15 do dziś
347 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-01-15 do dziś
410 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2010-01-15 do dziś
510 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-01-15 do dziś
610 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-01-15 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 18.03.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 18.03.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
2data złożenia 23.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
3data złożenia 13.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
4data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
5data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
6data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
7data złożenia 26.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-06 do dziś
8data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
9data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
10data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
12data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
13data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-06 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-06 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 18.03.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-06 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
901.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów