„CUKIERNIA- PIEKARNIA WOŹNIAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000218218
Numer REGON: 812718430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/444423/22/372]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUKIERNIAPIEKARNIA WOŹNIAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2004-10-01 do dziś
2. Adresulica KWIATOWA nr domu 5 kod pocztowy 71-045 poczta SZCZECIN 2004-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.09.2004 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 6340/2004.2004-10-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.06.2006 R., REPERTORIUM A NR 2576/2006 PRZED NOTARIUSZEM IZABELA BEATA NAJMRODZKĄ-MŁODOJEWSKĄ W SZCZECINIE, DO DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI § 21 DODANO USTĘP 5.2006-07-10 do dziś
3W DNIU 22.03.2007, REPERTORIUM A NR 2601/2007 PRZED NOTARIUSZEM GRZEGORZEM OSIŃSKIM, W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE. ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2007-04-17 do dziś
428 LISTOPADA 2007 R., NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 7466/2007 ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2007-12-21 do dziś
513.05.2010 R. -DATA SPORZĄDZENIA AKTU REPERTORIUM A NR 1803/2010 NOTARIUSZ IZABELA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. -ZNIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ WYKREŚLENIE GO W CAŁOŚCI I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.2010-06-28 do dziś
616 MAJA 2011 R., REP. A NR 1733/2011, NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA-MŁODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO § 6 POPRZEZ DODANIE PKT 34 ORAZ PKT 35.2011-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2004-10-01 do dziś
2. ImionaANGELIKA2004-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1355000 ZŁOTYCH2004-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2004-10-01 do dziś
2. ImionaWACŁAW2004-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 1355000 ZŁOTYCH2004-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2004-10-01 do dziś
2. ImionaHALINA2004-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1355000 ZŁOTYCH2004-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2004-10-01 do dziś
2. ImionaWIOLETTA MAŁGORZATA2004-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1355000 ZŁOTYCH2004-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5420000,00 PLN2004-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15420000,00 PLN2004-10-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2004-10-01 do dziś
2. ImionaWACŁAW2004-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2004-10-01 do dziś
2. ImionaHALINA2004-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2004-10-01 do dziś
2. ImionaWIOLETTA MAŁGORZATA2004-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2004-10-01 do dziś
2. ImionaANGELIKA2004-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2010-06-28 do dziś
255 ZAKWATEROWANIE2010-06-28 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-06-28 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-28 do dziś
510 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2010-06-28 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-28 do dziś
701 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2011-05-25 do dziś
810 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-08 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2006 okres 01.09.2004 -31.12.20052006-07-10 do dziś
2data złożenia 10.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-03 do dziś
3data złożenia 16.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-20 do dziś
4data złożenia 28.05.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-16 do dziś
5data złożenia 28.05.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-28 do dziś
6data złożenia 10.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-20 do dziś
7data złożenia 12.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-02 do dziś
8data złożenia 10.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-12 do dziś
9data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
10data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
12data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
14data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
15data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2004 -31.12.20052006-07-10 do dziś
21 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-03 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-20 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-16 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-28 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-20 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-02 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-03 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-20 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-16 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-28 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-20 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-02 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów