ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000217937
Numer REGON: 278294227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244883/20/49]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP2782942272005-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2020-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ALEJA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 4 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-870 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, ADAM ROBAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA UL. MICKIEWICZA 15, 40-951 KATOWICE, AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2004 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA ROBAKA REP. A NR 9932/20042004-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLESZAR2020-08-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 59.500,00 ZŁ2020-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2004-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.2004-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLESZAR2020-08-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy134 10 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-23 do dziś
245 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-09-23 do dziś
350 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-23 do dziś
450 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA2004-09-23 do dziś
550 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-23 do dziś
650 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2004-09-23 do dziś
751 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-09-23 do dziś
851 8 SPRZEDAŻ HUTROWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2004-09-23 do dziś
951 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-09-23 do dziś
1052 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-09-23 do dziś
1152 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-09-23 do dziś
1234 20 Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2004-09-23 do dziś
1352 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.2004-09-23 do dziś
1452 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2004-09-23 do dziś
1560 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2004-09-23 do dziś
1663 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2004-09-23 do dziś
1763 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA2004-09-23 do dziś
1863 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-09-23 do dziś
1965 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-09-23 do dziś
2067 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2004-09-23 do dziś
2170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-09-23 do dziś
2270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-09-23 do dziś
2334 30 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW2004-09-23 do dziś
2470 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2004-09-23 do dziś
2571 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-09-23 do dziś
2671 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2004-09-23 do dziś
2771 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-09-23 do dziś
2874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-09-23 do dziś
2974 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-09-23 do dziś
3074 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-09-23 do dziś
3174 40 Z REKLAMA2004-09-23 do dziś
3274 87 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA2004-09-23 do dziś
3380 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2004-09-23 do dziś
3435 50 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-23 do dziś
3590 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2004-09-23 do dziś
3690 03 Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA2004-09-23 do dziś
3774 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2004-09-23 do dziś
3831 6 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-23 do dziś
3931 20 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2004-09-23 do dziś
4031 10 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2004-09-23 do dziś
4136 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2004-09-23 do dziś
4245 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2004-09-23 do dziś
4345 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA.2004-09-23 do dziś
4445 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-09-23 do dziś
4545 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 21.07.20052005-08-29 do dziś
2data złożenia 09.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
3data złożenia 21.07.2008 okres 01.01.2007- 31.12.20072008-08-05 do dziś
4data złożenia 14.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
5data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-04-18 do dziś
6data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-04-18 do dziś
7data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-04-18 do dziś
8data złożenia 02.04.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-03 do dziś
9data złożenia 02.04.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-03 do dziś
10data złożenia 02.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-03 do dziś
11data złożenia 02.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-03 do dziś
12data złożenia 02.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-03 do dziś
13data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-19 do dziś
14data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20042005-08-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
301.01.2007- 31.12.20072008-08-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092013-04-18 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-04-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-04-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-19 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-08-29 do dziś
22005 ROK2006-08-29 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-08-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092013-04-18 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-04-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-04-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-19 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów