HERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000217846
Numer REGON: 015839863
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-18
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/50501/21/946]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0158398632004-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-09-22 do dziś
2. Adresulica OPOCZYŃSKA nr domu 9 nr lokalu 5 kod pocztowy 02-522 poczta WARSZAWA 2004-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2004, NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, UL. SIENNA 63 LOK. A, 00-820 WARSZAWA, NIP: 522-188-75-74, REPERTORIUM A NR 3110/2004.2004-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERNANDEZ RODRIGUEZ2004-09-22 do dziś
2. ImionaYUNUHEN2004-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49000 ZŁOTYCH2004-12-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERNANDEZ RODRIGUEZ2004-09-22 do dziś
2. ImionaYUNUHEN2004-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2004-09-22 do dziś
251 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2004-09-22 do dziś
351 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2004-09-22 do dziś
451 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2004-09-22 do dziś
551 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-09-22 do dziś
651 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2004-09-22 do dziś
751 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2004-09-22 do dziś
851 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2004-09-22 do dziś
951 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2004-09-22 do dziś
1051 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-09-22 do dziś
1151 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2004-09-22 do dziś
1251 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2004-09-22 do dziś
1351 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2004-09-22 do dziś
1451 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2004-09-22 do dziś
1551 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2004-09-22 do dziś
1651 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2004-09-22 do dziś
1751 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2004-09-22 do dziś
1851 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-09-22 do dziś
1951 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-09-22 do dziś
2051 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2004-09-22 do dziś
2151 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2004-09-22 do dziś
2251 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2004-09-22 do dziś
2351 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2004-09-22 do dziś
2451 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-09-22 do dziś
2552 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-09-22 do dziś
2652 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2004-09-22 do dziś
2752 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2004-09-22 do dziś
2852 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2004-09-22 do dziś
2952 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2004-09-22 do dziś
3052 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2004-09-22 do dziś
3152 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-22 do dziś
3255 30 A RESTAURACJE2004-09-22 do dziś
3355 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2004-09-22 do dziś
3451 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-09-22 do dziś
3555 40 Z BARY2004-09-22 do dziś
3655 51 Z STOŁÓWKI2004-09-22 do dziś
3755 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2004-09-22 do dziś
3863 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2004-09-22 do dziś
3963 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2004-09-22 do dziś
4063 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2004-09-22 do dziś
4163 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2004-09-22 do dziś
4274 40 Z REKLAMA2004-09-22 do dziś
4392 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-09-22 do dziś
4492 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-09-22 do dziś
4551 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-22 do dziś
4692 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2004-09-22 do dziś
4792 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH2004-09-22 do dziś
4892 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2004-09-22 do dziś
4992 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2004-09-22 do dziś
5092 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2004-09-22 do dziś
5192 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-22 do dziś
5292 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-22 do dziś
5351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-09-22 do dziś
5451 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2004-09-22 do dziś
5551 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2004-09-22 do dziś
5651 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2006 okres 15.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
2data złożenia 06.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-12 do dziś
3data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
4data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
5data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów