SBLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000217298
Numer REGON: 871524556
Numer NIP: 9562037585
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-09-21
Sygnatura akt[RDF/423472/22/607]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP8715245562004-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSBLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 28282004-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2004-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica SZOSA CHEŁMIŃSKA nr domu 26 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2007-08-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGIENEK@MGA.COM.PL2019-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.2000 R., REPERTORIUM A NR 7858/2000, NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU UL. ŚW. KATARZYNY 4; 8.09.2004 R., REPERTORIUM A NR 7090/2004 NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIANA: § 6, § 7, § 11, § 14 UST. 6 I 7 UMOWY SPÓŁKI.2004-09-15 do dziś
216.07.2007 R., REPERTORIUM A NR 5880/2007, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. ŚW. KATARZYNY 4, KRYSTYNA KRYSTEK TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI NOTARIUSZE S.C. ZMIENIONO TREŚĆ § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2008-02-28 do dziś
327.12.2017 R., REP. A NR 8453/2017, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. MAŁE GARBARY NR 5, ZMIENIONO §2, W §6 DODANO PKT 13 I 14; USTALONO TREŚĆ TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2018-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADLOK2004-09-15 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ EDWARD2004-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2008-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 PLN2004-09-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-02-08 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
4data złożenia 11.06.2007 okres 2005 R.2007-08-29 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 2006 R.2007-08-29 do dziś
6data złożenia 06.06.2008 okres 01.01.2008 R. -15.04.2008 R.2008-06-25 do dziś
7data złożenia 06.06.2008 okres ZA 2007 ROK2008-06-25 do dziś
8data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-24 do dziś
9data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-25 do dziś
10data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-25 do dziś
11data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-25 do dziś
12data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-25 do dziś
13data złożenia 29.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-29 do dziś
14data złożenia 14.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-15 do dziś
15data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
17data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
18data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.01.20212022-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2007-08-29 do dziś
22006 R.2007-08-29 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-06-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-25 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-25 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-15 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.01.20212022-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
42005 R.2007-08-29 do dziś
52006 R.2007-08-29 do dziś
6ZA 2007 ROK2008-06-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji15.04.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. ŚW KATARZYNY 4, NOTARIUSZ TOMASZ OLSZEWSKI REP. A NR 3539/2008.2008-04-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA PRZEZ LIKWIDATORA2008-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSADLOK2008-04-29 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ EDWARD2008-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z 15.04.2008 R., REP. A NR 3539/2008, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W TORUNIU, UL. ŚW.KATARZYNY 42008-04-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2008-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-12-132020-12-10 do dziś