BANACHOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000217234
Numer REGON: 193086150
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/301716/21/438]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBANACHOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2007-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica BOHOMOLCA nr domu 12/14 nr lokalu 1 kod pocztowy 93-238 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2007-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1REP. A NR 2799/2004, NOTARIUSZ JACEK WRONA, 1.09.2004 R2004-09-16 do dziś
225 KWIETNIA 2007 R. NR REP.5949/2007, NOTARIUSZ GRAŻYNA RYMDEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA 90-456 ŁÓDŹ UL. PIOTRKOWSKA 233 ZMIANA PAR. 2, 3.2007-06-25 do dziś
319.07.2007 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA RYMDEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 11564/2007, ZMIENIONO TREŚĆ § 5.2007-10-23 do dziś
419.11.2007 R., NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 8459/2007 ZMIENIONO § 5, § 8 PKT 1, § 92007-11-30 do dziś
5W DNIU 30.11.2009 R., NOT.G.RYMDEJKO, KN W ŁODZI, REP. A NR 13544/2009 ZMIENIONO § 5 UMOWY.2010-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACHOWICZ2007-06-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH2013-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego350000,00 ZŁ2007-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1295000,00 ZŁ2007-11-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2004-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACHOWICZ2007-06-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKARASEK2007-10-23 do dziś
2. ImionaMONIKA2007-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-23 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-10-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2010-01-05 do dziś
201 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2010-01-05 do dziś
301 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-01-05 do dziś
402 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2010-01-05 do dziś
516 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2010-01-05 do dziś
616 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2010-01-05 do dziś
701 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2020-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-18 do dziś
2data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
3data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
4data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
5data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
6data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
7data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
8data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
9data złożenia 24.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
10data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
11data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
12data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
14data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
15data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów