„CUMARA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000216978
Numer REGON: 015819330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-12-29
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/64602/21/739]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUMARA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-09-13 do dziś
2. Adresulica MROŹNA nr domu 27 kod pocztowy 03-654 poczta WARSZAWA 2004-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.08.2004 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA BUJALSKA, UL. AL. JEROZOLIMSKIE 29/26,00-508 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 3069/20042004-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSHNIARUK2004-09-13 do dziś
2. ImionaSIARHEI2004-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1 343 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 671.500,00 ZŁ2004-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego678500,00 PLN2004-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1671500,00 PLN2004-09-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU2004-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSHNIARUK2004-09-13 do dziś
2. ImionaSIARHEI2004-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-09-13 do dziś
222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2004-09-13 do dziś
325 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-09-13 do dziś
428 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2004-09-13 do dziś
534 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW2004-09-13 do dziś
637 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2004-09-13 do dziś
737 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2004-09-13 do dziś
845 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-09-13 do dziś
945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-09-13 do dziś
1045 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-09-13 do dziś
1145 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2004-09-13 do dziś
1222 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-09-13 do dziś
1345 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-09-13 do dziś
1445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-09-13 do dziś
1545 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-09-13 do dziś
1645 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2004-09-13 do dziś
1745 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-09-13 do dziś
1845 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-09-13 do dziś
1945 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-09-13 do dziś
2045 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-09-13 do dziś
2145 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2004-09-13 do dziś
2245 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-09-13 do dziś
2322 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-09-13 do dziś
2445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2004-09-13 do dziś
2545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2004-09-13 do dziś
2645 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2004-09-13 do dziś
2745 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-09-13 do dziś
2845 41 Z TYNKOWANIE2004-09-13 do dziś
2945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2004-09-13 do dziś
3045 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-09-13 do dziś
3145 43 B SZTUKATORSTWO2004-09-13 do dziś
3245 44 A MALOWANIE2004-09-13 do dziś
3345 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-09-13 do dziś
3422 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-09-13 do dziś
3550 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-13 do dziś
3650 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-13 do dziś
3750 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-13 do dziś
3850 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2004-09-13 do dziś
3950 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-13 do dziś
4050 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-13 do dziś
4150 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2004-09-13 do dziś
4251 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2004-09-13 do dziś
4351 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2004-09-13 do dziś
4451 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2004-09-13 do dziś
4522 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2004-09-13 do dziś
4651 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2004-09-13 do dziś
4751 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU2004-09-13 do dziś
4851 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-09-13 do dziś
4951 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2004-09-13 do dziś
5051 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2004-09-13 do dziś
5151 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2004-09-13 do dziś
5251 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-09-13 do dziś
5351 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-09-13 do dziś
5451 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2004-09-13 do dziś
5551 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2004-09-13 do dziś
5622 21 Z DRUKOWANIE GAZET2004-09-13 do dziś
5751 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2004-09-13 do dziś
5851 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2004-09-13 do dziś
5951 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-09-13 do dziś
6052 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-13 do dziś
6152 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-13 do dziś
6260 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2004-09-13 do dziś
6360 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2004-09-13 do dziś
6460 21 C TRANSPORT PASAŻERSKI ROZKŁADOWY POZOSTAŁY2004-09-13 do dziś
6560 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY2004-09-13 do dziś
6660 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2004-09-13 do dziś
6722 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-13 do dziś
6860 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-09-13 do dziś
6960 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-09-13 do dziś
7063 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2004-09-13 do dziś
7163 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2004-09-13 do dziś
7263 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2004-09-13 do dziś
7363 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2004-09-13 do dziś
7463 40 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-09-13 do dziś
7563 40 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-09-13 do dziś
7663 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH TRANSPORTOWYCH AGENCJI WODNYCH2004-09-13 do dziś
7767 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-13 do dziś
7822 23 Z INTROLIGATORSTWO2004-09-13 do dziś
7970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-09-13 do dziś
8070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-09-13 do dziś
8170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-09-13 do dziś
8270 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2004-09-13 do dziś
8370 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-09-13 do dziś
8471 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-09-13 do dziś
8571 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-09-13 do dziś
8671 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2004-09-13 do dziś
8771 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2004-09-13 do dziś
8874 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-09-13 do dziś
8922 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2004-09-13 do dziś
9074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-09-13 do dziś
9174 40 Z REKLAMA2004-09-13 do dziś
9274 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2004-09-13 do dziś
9374 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 10.09.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 10.09.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 10.09.2004 -31.12.20042005-07-21 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
3data złożenia 02.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-06 do dziś
4data złożenia 03.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
5data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-08 do dziś
6data złożenia 06.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-14 do dziś
7data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-29 do dziś
8data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-06 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-04-08 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-04-14 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-29 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów