INTEGRACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LIDER”

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000216062
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2009-08-31
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/12451/9/586]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Tbd
1. Tbdinna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego2004-09-21 do dziś
2. Tbd5921304222004-09-21 do dziś
3. TbdINTEGRACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LIDER”2004-09-21 do dziś
5. Tbdnazwa rejestru INNY REJESTR nazwa sądu prowadzącego rejestr STAROSTA POWIATU TOMASZOWSKIEGO nr w rejestrze 112004-09-21 do dziś
6. TbdTAK2004-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Tbd
1. Tbdkraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2004-09-21 do dziś
2. Tbdulica J. SŁOWACKIEGO nr domu 28/34 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI2004-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Tbd115.11.1994 R. TEKST JEDNOLITY STATUTU PO ZMIANACH PRZYJĘTO UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU W DNIU 27.03.2004 R.2004-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. TbdNIEOZNACZONY2004-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. TbdSTAROSTA POWIATU TOMASZOWSKIEGO2004-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
Brak wpisów
Rubryka 9 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 10 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 11 - Tbd
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. TbdZARZĄD2004-09-21 do dziś
2. TbdZARZĄD REPREZENTUJE KLUB NA ZEWNĄTRZ. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ PREZES KLUBU I SKARBNIK.2004-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
11. TbdSKOBEL2005-04-07 do dziś
2. TbdJOLANTA STANISŁAWA2005-04-07 do dziś
3. Tbd***********2005-04-07 do dziś
5. TbdSKARBNIK2005-04-07 do dziś
21. TbdPIERZCHAŁA2004-09-21 do dziś
2. TbdAGNIESZKA IZABELA2004-09-21 do dziś
3. Tbd***********2004-09-21 do dziś
5. TbdCZŁONEK ZARZĄDU2004-09-21 do dziś
31. TbdBRZEZIŃSKA2004-09-21 do dziś
2. TbdEWA TERESA2004-09-21 do dziś
3. Tbd***********2004-09-21 do dziś
5. TbdCZŁONEK ZARZĄDU2004-09-21 do dziś
41. TbdKUBASZEWSKA2004-09-21 do dziś
2. TbdMONIKA DOROTA2004-09-21 do dziś
3. Tbd***********2004-09-21 do dziś
5. TbdCZŁONEK ZARZĄDU KLUBU2004-09-21 do dziś
51. TbdŻEGOTA2004-09-21 do dziś
2. TbdSŁAWOMIR JACEK2004-09-21 do dziś
3. Tbd***********2004-09-21 do dziś
5. TbdPREZES ZARZĄDU2004-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. TbdKOMISJA REWIZYJNA2004-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
11. TbdOWSIANKA2004-09-21 do dziś
2. TbdANITA MARIA2004-09-21 do dziś
3. Tbd***********2004-09-21 do dziś
21. TbdPIASNA2004-09-21 do dziś
2. TbdELŻBIETA2004-09-21 do dziś
3. Tbd***********2004-09-21 do dziś
31. TbdSTAŃCZYK2004-09-21 do dziś
2. TbdBEATA2004-09-21 do dziś
3. Tbd***********2004-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Tbd1data złożenia 18.10.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-10-31 do dziś
2data złożenia 18.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-31 do dziś
3data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
4data złożenia 10.09.2008 okres 2007 ROK2008-09-26 do dziś
4. Tbd101.01.2005 -31.12.2005 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI2007-10-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI2007-10-31 do dziś
3SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OPP ZA OKRES OD 01.01.2008 R.- DO 31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
42007 ROK -MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO2008-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność statutowa
2. Tbd192 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM -KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WYCHOWANIE DZIECI MŁODZIEŻY PRZEZ SPORT I KULTURĘ FIZYCZNĄ, ORGANIZOWANIE PROCESU TRENINGOWEGO, START W ZAWODACH SPORTOWYCH, ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH2004-09-21 do dziś
292 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM -ODDZIAŁYWANIE PROCESEM KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU DLA DZIECI ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ. ORGANIZOWANIE IMPREZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI I FUNDACJAMI NA POLU SPORTU I REKREACJI2004-09-21 do dziś
392 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA ORGANIZOWANIE IMPREZ MASOWYCH, INTEGRACYJNYCH, CHARYTATYWNYCH O CHARAKTERZE REKREACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISKA KLUBU, MIASTA I POWIATU. ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH NA TERENIE REGIONU, KRAJU I ZA GRANICĄ2004-09-21 do dziś
492 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA UDZIELANIE POMOCY W PRZEŁAMYWANIU BARIER PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNĄ. ORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNYCH AKTYWIZUJĄCYCH RODZICÓW. ORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ DZIECI DOTKNIĘTYCH PATOLOGIĄ2004-09-21 do dziś
585 3 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA -OBJĘCIE OPIEKĄ, PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM I PROFILAKTYCZNYM UCZNIÓW SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KLUBEM. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ, FUNDACJAMI I INSTYTUCJAMI CHARYTATYWNYMI CELEM UWYDATNIENIA POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POTRZEBUJĄCEJ POMOCY SPOŁECZNEJ2004-09-21 do dziś
685 32 C POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, BEZ ZAKWATEROWANIA -POMOC RZECZOWA I FINANSOWA DLA CZŁONKÓW KLUBU I ICH RODZIN. ORGANIZOWANIE IMPREZ CHARYTATYWNYCH. POMOC UCZNIOM I CZŁONKOM KLUBU W NAUCE. ORGANIZACJA AKCJI WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, ORGANIZACJA TURYSTYKI PIESZEJ ROWEROWEJ I AUTOKAROWEJ2004-09-21 do dziś
791 33 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA -TWORZENIE PROJEKTÓW WYMIANY ZAGRANICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ W DZIEDZINIE OŚWIATA, KULTURA I SPORT2004-09-21 do dziś
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów