„INTEGRAKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000215793
Numer REGON: 013069094
Numer NIP: 5212873735
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403728/22/96]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-09-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP0130690942006-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRAKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PŁOWIECKA nr domu 105/107 kod pocztowy 04-501 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.07.2004 ROK NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NUMER 9046/2004 UMOWA SPÓŁKI2004-09-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 11641/2004, ASESOR NOTARIALNY MIRON JAKUBIAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY KAŁOWSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: §3 UST. 1 ORAZ §3 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI; TEKST JEDNOLITY2005-02-18 do dziś
315.06.2011 R., ANDRZEJ TATARA NOTARIUSZ W LUBLINIE, REP. A NR 2350/2011 ZMIANA § 2 I § 122011-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-09-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ „INTEGRAKOM” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 LIPCA 2004 ROKU, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 W ZWIĄZKU Z ART. 563 I 577 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ „INTEGRAKOM” SPÓŁKA AKCYJNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ „INTEGRAKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA.2004-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„INTEGRAKOM” SPÓŁKA AKCYJNA2004-09-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000173659 2004-09-02 do dziś
5. Numer REGON0130690942004-09-02 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWINIARSKI2004-09-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH2004-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZYK2004-09-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PAWEŁ2004-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH2004-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2005-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2004-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWINIARSKI2004-09-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZYK2004-09-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PAWEŁ2004-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAZUREK2004-09-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2004-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-02 do dziś
21. NazwiskoJASZCZYK2004-09-02 do dziś
2. ImionaIWONA WIOLETTA2004-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-02 do dziś
31. NazwiskoŚWINIARSKA2004-09-02 do dziś
2. ImionaBARBARA KATARZYNA2004-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2011-06-30 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-06-30 do dziś
359 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-06-30 do dziś
460 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2011-06-30 do dziś
560 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2011-06-30 do dziś
661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2011-06-30 do dziś
761 20 Z DZIAŁALNOŚĆ WZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2011-06-30 do dziś
861 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2011-06-30 do dziś
961 90 Z DZIAŁALNOŚĆ WZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2011-06-30 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-06-30 do dziś
1162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-06-30 do dziś
1262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-06-30 do dziś
1362 09 ZPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-06-30 do dziś
1463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-06-30 do dziś
1563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-06-30 do dziś
1670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-06-30 do dziś
1770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-06-30 do dziś
1874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA ITECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-30 do dziś
1977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-06-30 do dziś
2077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-30 do dziś
2185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-06-30 do dziś
2295 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-06-30 do dziś
2396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-30 do dziś
2402 40 ZDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA ZLEŚNICTWEM2011-06-30 do dziś
2526 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-06-30 do dziś
2628 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-06-30 do dziś
2733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-06-30 do dziś
2833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-06-30 do dziś
2946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-06-30 do dziś
3046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-06-30 do dziś
3147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-30 do dziś
3247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-30 do dziś
3347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-30 do dziś
3458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-06-30 do dziś
3558 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2011-06-30 do dziś
3658 13 Z WYDAWANIE GAZET2011-06-30 do dziś
3758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-06-30 do dziś
3858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-13 do dziś
2data złożenia 02.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-19 do dziś
3data złożenia 17.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-19 do dziś
4data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-07 do dziś
5data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
6data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
8data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-08 do dziś
9data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
10data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
11data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
12data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
13data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
15data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
17data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów