SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W ŚWIDNICY

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000215502
Numer REGON: 001320037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-05-26
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/8475/22/232]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001320037 NIP 88420606042007-06-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W ŚWIDNICY2007-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA-I-1-1962004-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2004-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica W. ŁOKIETKA nr domu 34 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2007-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121 GRUDNIA 2003 R.2004-08-24 do dziś
227 WRZEŚNIA 2007 R. -ZMIENIONO § 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI2007-10-03 do dziś
329 LISTOPADA 2007 R. -ZMIANA TREŚCI STATUTU W: § 1, § 6, § 7 UST. 2, § 9 A, § 10 UST. 2, § 11 UST. 3, § 12 UST. 4 I 5, § 13, § 14, § 15, § 21 UST. 3 I 4, § 28, § 32 UST. 6, § 36 UST. 2 I 3, § 51, § 60, § 60 A, § 61, § 62 UST. 1, § 63 UST. 1, § 64, § 64 A, § 69, § 70 UST. 3, § 75, § 77, § 822007-12-21 do dziś
420 PAŹDZIERNIKA 2009 R. -ZMIANA TREŚCI § 26 UST. 1 I § 44 UST. 1 PKT 12; DODANIE W § 44 UST. 1 PKT 22 I 232009-12-03 do dziś
530.05.2018 R. - UCHWALONO ZMIANĘ STATUTU PRZYJMUJĄC W MIEJSCE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA NOWE2018-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2004-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSPRAWKA2022-05-24 do dziś
2. ImionaIZABELA MONIKA2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-24 do dziś
21. NazwiskoDAFOWSKI2012-05-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WIKTOR2012-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2012-05-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-28 do dziś
31. NazwiskoMORAWSKA2004-08-24 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2004-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-08-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-24 do dziś
41. NazwiskoCHRUŚCIEL2004-08-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-08-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-24 do dziś
51. NazwiskoBARANOWSKI2004-08-24 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2004-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-08-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2004-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGMUNT2022-05-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KAROL2022-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMOŚCIŃSKI2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-15 do dziś
32. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2021-01-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLURKA2021-01-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD ZBIGNIEW2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-08-24 do dziś
270 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-08-24 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-27 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres OD 01 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-07-25 do dziś
3data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
4data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
5data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
6data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
8data złożenia 12.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
9data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
10data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
11data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
14data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
15data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
16data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17data złożenia 13.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
801.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-27 do dziś
2OD 01 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-07-25 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
901.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów