INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI „START”

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000215423
Numer REGON: 000745852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2009-03-30
Sygnatura akt[LU.XI NS-REJ.KRS/3406/9/50]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Tbd
1. Tbdinna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego2004-09-07 do dziś
3. TbdINTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI „START”2004-09-07 do dziś
6. TbdTAK2004-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Tbd
1. Tbdkraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2004-09-07 do dziś
2. Tbdulica AL.PIŁSUDSKIEGO nr domu 22 kod pocztowy 20-011 poczta LUBLIN2004-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Tbd130 MARCA 2004 R.2004-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. TbdNIEOZNACZONY2004-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. TbdPREZYDENT MIASTA LUBLIN2004-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
Brak wpisów
Rubryka 9 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 10 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 11 - Tbd
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. TbdZARZĄD2004-09-07 do dziś
2. TbdDLA WAŻNOŚCI I OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ URZĘDUJĄCEGO CZŁONKA ZARZĄDU. ZARZĄD MOŻE UPOWAŻNIĆ INNE OSOBY DO SKŁADANIA PODPISÓW W ZAKRESIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU INTEGRACYJNEGO CENTRUM, PRZY CZYM KAŻDORAZOWO KONIECZNE JEST WPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.2004-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
11. TbdKRZAK2006-01-25 do dziś
2. TbdJÓZEF2006-01-25 do dziś
3. Tbd***********2006-01-25 do dziś
5. TbdCZŁONEK ZARZĄDU2006-01-25 do dziś
21. TbdŻABNIAK2006-01-25 do dziś
2. TbdKAZIMIERZ2006-01-25 do dziś
3. Tbd***********2006-01-25 do dziś
5. TbdCZŁONEK ZARZĄDU2006-01-25 do dziś
31. TbdJUREK2004-09-07 do dziś
2. TbdJANUSZ2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
5. TbdPREZES2004-09-07 do dziś
41. TbdKAPUŚCIK2004-09-07 do dziś
2. TbdZYGMUNT2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
5. TbdCZŁONEK PREZYDIUM2004-09-07 do dziś
51. TbdTATARCZAK2004-09-07 do dziś
2. TbdZBIGNIEW2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
5. TbdCZŁONEK2004-09-07 do dziś
61. TbdKAŹMIERAK2004-09-07 do dziś
2. TbdEDWARD ZBIGNIEW2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
5. TbdCZŁONEK2004-09-07 do dziś
71. TbdTATARCZAK2004-09-07 do dziś
2. TbdBOŻENA2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
5. TbdWICEPREZES URZĘDUJĄCY2004-09-07 do dziś
81. TbdDADOS2004-09-07 do dziś
2. TbdRYSZARD2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
5. TbdSEKRETARZ2004-09-07 do dziś
91. TbdORDYNIEC2004-09-07 do dziś
2. TbdSTANISŁAW2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
5. TbdCZŁONEK2004-09-07 do dziś
101. TbdĆWIKŁA2004-09-07 do dziś
2. TbdTADEUSZ2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
5. TbdCZŁONEK2004-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. TbdKOMISJA REWIZYJNA2004-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
11. TbdWÓJCICKI2004-09-07 do dziś
2. TbdSTEFAN KAZIMIERZ2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
21. TbdWOLAK2004-09-07 do dziś
2. TbdWIESŁAWA2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
31. TbdCZECHANIUK2004-09-07 do dziś
2. TbdBOŻENA2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
41. TbdPRAŻMO2004-09-07 do dziś
2. TbdROBERT2004-09-07 do dziś
3. Tbd***********2004-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Tbd1data złożenia 18.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-24 do dziś
2data złożenia 28.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-04 do dziś
3data złożenia 27.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-03-31 do dziś
4data złożenia 21.03.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
4. Tbd101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-24 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-03-31 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Odpłatna działalność statutowa
1. Tbd192 62 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH W SEKCJACH SPECJALISTYCZNYCH, ZMIERZAJĄCYCH DO DOSKONALENIA SWOICH UMIEJĘTNOŚCI2004-09-07 do dziś
296 62 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM ZAJĘĆ RUCHOWYCH I REHABILITACYJNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Nieodpłatna działalność statutowa2004-09-07 do dziś
2. Tbd192 62 Z ORGANIZOWANIE I UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z KALENDARZA POLSKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH2004-09-07 do dziś
292 ORGANIZOWANIE IMPREZ WŁASNYCH ORAZ W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH2004-09-07 do dziś
392 72 Z ORGANIZOWANIE IMPREZ INTEGRACYJNYCH W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH ORAZ FESTYNÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH, ZLOTÓW, RAJDÓW ITP2004-09-07 do dziś
491 33 Z GROMADZENIE ŚRODKÓW MATERIALNYCH, FINANSOWYCH ORAZ GOSPODAROWANIE NIMI ROZSĄDNIE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI2004-09-07 do dziś
596 61 Z BUDOWA, KONSERWACJA, UTRZYMANIE ORAZ DOSKONALENIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU INTEGRACYJNEGO CENTRUM2004-09-07 do dziś
691 33 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, ZMIERZAJĄCEJ DO REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH2004-09-07 do dziś
791 33 Z WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI, ORGANAMI I INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI, ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI I SPOŁECZNYMI, STOWARZYSZENIAMI I ZWIĄZKAMI STOWARZYSZEŃ W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH2004-09-07 do dziś
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów