AKPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000215381
Numer REGON: 015797604
Numer NIP: 5222740059
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2015-10-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/24411/15/440]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAKPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2012-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica PIOTRKOWSKA nr domu 83 nr lokalu 11 kod pocztowy 90-423 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2012-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA DNIA 6 SIERPNIA 2004 R., NOT. JERZY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3208/20042004-08-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.01.2008 R. REP. A NR 190/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ILONĘ MARCHOCKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIANA § 6, § 7, § 9 UST. 2, § 11, § 22 PKT T.2008-04-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.03.2011, REP. A NR 1243/2011, NOTARIUSZ ILONA MARCHOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. SZUCHA 8 ZMIANA § 22011-06-06 do dziś
418.11.2011 R., REP. A NR 4760/2011, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ILONA MARCHOCKA ZMIANIE ULEGŁY: §§ 11; 18; 22; 23; 25; 262011-12-14 do dziś
516.10.2012 R. - ASESOR NOT. ŁUKASZ DRZAZGA, ZASTĘPCA RADOSŁAWA KANIECKIEGO - NOTARIUSZA W ŁODZI, REP. A NR 6829/2012 - ZMIENIONO § 3, USUNIĘTO § 11 UST. 2, § 12 UST. 2, § 25 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2012-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYLSKI2012-02-14 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2012-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁOTYCH2012-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2008-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYLSKI2010-03-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ SŁAWOMIR2010-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTALA2004-08-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2009-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-04-30 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-04-30 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-04-30 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-04-30 do dziś
542 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2008-04-30 do dziś
642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2008-04-30 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2008-04-30 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-30 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-04-30 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-04-30 do dziś
1143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-04-30 do dziś
1243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-04-30 do dziś
1343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-04-30 do dziś
1443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-04-30 do dziś
1543 31 Z TYNKOWANIE2008-04-30 do dziś
1643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-04-30 do dziś
1743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-04-30 do dziś
1843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-04-30 do dziś
1943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-04-30 do dziś
2043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-04-30 do dziś
2143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-30 do dziś
2268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-30 do dziś
2378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-04-30 do dziś
2478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-04-30 do dziś
2570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 6 SIERPNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 01.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 6 SIERPNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 R.2005-08-08 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-07-27 do dziś
3data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-07 do dziś
4data złożenia 17.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
5data złożenia 13.01.2012 okres 01.01.2009 -31.12.20092012-01-23 do dziś
6data złożenia 13.01.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-23 do dziś
7data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
8data złożenia 11.03.2013 okres 01.01. 2007 R.-31.12.2007 R.2013-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-07 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092012-01-23 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102012-01-23 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
701.01.2007 R.-31.12.2007 R.2013-03-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 6 SIERPNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 R.2005-08-08 do dziś
2OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-07-27 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092012-01-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-01-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
801.01.2007 R.-31.12.2007 R.2013-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZCZYK2015-10-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ JAROSŁAW2015-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-22 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI Z DNIA 24.03.2014R. WYDANE W SPRAWIE O SYGN. AKT LD. XX NS-REJ KRS 23731/15/308, ART. 42K.C.2015-10-22 do dziś
6. Data powołania kuratora24.03.20142015-10-22 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów