SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „GIEŁDOWA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000215358
Numer REGON: 330244436
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-08
Sygnatura akt[RDF/387227/22/912]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-08-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302444362005-01-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „GIEŁDOWA”2004-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 822004-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2004-08-20 do dziś
2. Adresulica GIEŁDOWA nr domu 1 nr lokalu 1A kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG 2004-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.06.1993 R. 24.06.2004 R. NOWE BRZMIENIE STATUTU2004-08-20 do dziś
225.05.2006 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 8, 13, 18, 21, 22, 25, 27, 36, 100, 101, 104, 113, 114, 140 I 144 STATUTU;2006-07-05 do dziś
327.11.2007 R., UCHWALENIE TREŚCI STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2008-01-31 do dziś
4ZMIANA STATUTU 15.05.2018 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2018-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2004-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKARLIKOWSKA KOZIOŁ2019-07-08 do dziś
2. ImionaEWA2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-08 do dziś
21. NazwiskoCHMIEL2011-05-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAROSŁAW2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-05-19 do dziś
31. NazwiskoWAŚKÓW2004-08-20 do dziś
2. ImionaJÓZEF2004-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-08-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-20 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2004-08-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-20 do dziś
51. NazwiskoKONOPIŃSKA SIELSKA2004-08-20 do dziś
2. ImionaMARIA2004-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2004-08-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKA2019-07-08 do dziś
2. ImionaMARZENA BARBARA2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUZA2016-06-15 do dziś
2. ImionaADAM2016-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-06-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ JÓZEF2016-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-08-20 do dziś
270 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-08-20 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
3data złożenia 06.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
5data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
6data złożenia 29.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-03 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres ZA 2009 ROK2010-07-21 do dziś
8data złożenia 29.04.2011 okres 2010 R.2011-05-19 do dziś
9data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
10data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012R. 31.12.2012R.2013-06-19 do dziś
11data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
12data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
13data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
14data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
17data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
18data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
19data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
42008 ROK2009-07-03 do dziś
5ZA 2009 ROK2010-07-21 do dziś
62010 R.2011-05-19 do dziś
72011 R.2012-05-30 do dziś
801.01.2012R. 31.12.2012R.2013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-15 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
62008 ROK2009-07-03 do dziś
7ZA 2009 ROK2010-07-21 do dziś
82010 R.2011-05-19 do dziś
92011 R.2012-05-30 do dziś
1001.01.2012R. 31.12.2012R.2013-06-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów