„BUT-GAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000215322
Numer REGON: 273175009
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-09-26
Sygnatura akt[RDF/243775/20/512]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP2731750092004-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUT-GAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 134412004-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2004-08-31 do dziś
2. Adresulica ŁAGIEWNICKA nr domu 34 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM 2004-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.08.1996 R., NOTARIUSZ HALINA FERENC-TOMIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, UL. WROCŁAWSKA 12, REP. A NR 10105/96 30.06.2004 R., NOTARIUSZ AGATA JUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, UL. MONIUSZKI 26A/1, REP. A NR 3535/2004, ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 2, 6, 7, 9, 18 UST. 7, 19, 32.2004-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYMBOSZ2004-08-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2004-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ2004-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDY2004-08-31 do dziś
2. ImionaMAREK ADAM2004-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ2004-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZECH2017-09-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały72 UDZIAŁY O WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ.2017-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego73500,00 PLN2004-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZECH2017-09-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNAT2009-08-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2009-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES2009-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULARZ2004-08-31 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2004-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-08-31 do dziś
250 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-08-31 do dziś
350 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-08-31 do dziś
451 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-08-31 do dziś
552 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-08-31 do dziś
624 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH2004-08-31 do dziś
751 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-08-31 do dziś
860 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2004-08-31 do dziś
963 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-08-31 do dziś
1070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-08-31 do dziś
1170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-30 do dziś
2data złożenia 13.09.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-21 do dziś
3data złożenia 27.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
4data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
5data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
6data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
7data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
8data złożenia 07.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
9data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
10data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
11data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
14data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
16data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-09-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów