TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000215064
Numer REGON: 015780638
Numer NIP: 5342272218
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2023-08-29
Sygnatura akt[RDF/559482/23/465]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0157806382004-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW nr domu 45A kod pocztowy 02-146 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki12 SIERPNIA 2004 R., NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. RÓŻ 7 LOK. 9, REP. A-2137/20042004-08-17 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 10 SIERPNIA 2006 NUMER REPERTORIUM: 4443/2006 NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. AL. RÓŻ 7 M 9 NUMERY ZMIENIONYCH ARTYKUŁÓW: ART. 2.22006-09-06 do dziś
316.04.2015 R., SEBASTIAN KUBAŃ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4801/2015, ZMIENIONO ART.2 PKT 2.1., 2.3., ORAZ ART.4 PKT 4.1., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2015-05-12 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 R. REPERTORIUM A 10874/2016 PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM AGATĄ TOBISZEWSKĄ - UPRAWNIONYM ZASTĘPCĄ SEBASTIANA KUBANIA NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ ZMIENIONO: ART. 4 PKT 4.1 ART. 5 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 PKT 12.3 ART. 13 PKT 13.22016-12-02 do dziś
531.10.2016 R., REP. A NR 6360/2016, RAFAŁ LEWANDOWSKI - APLIKAT NOTARIALNY DZIAŁAJĄCY Z UPOWAŻNIENIA AGNIESZKI GENCZELEWSKIEJ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART.2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2016-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTECHTRONIC INDUSTRIES EMEA LIMITED2020-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350050,00 ZŁ2020-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego350050,00 ZŁ2019-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2004-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄŻYK2016-04-29 do dziś
2. ImionaJULITA AGNIESZKA2016-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKI2015-03-17 do dziś
2. ImionaKONRAD IRENEUSZ2015-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-17 do dziś
246 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-03-17 do dziś
377 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2015-03-17 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-03-17 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-17 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-03-17 do dziś
733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-03-17 do dziś
833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-03-17 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-03-17 do dziś
1073 1 REKLAMA2015-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres OD DN. 2 SIERPNIA 2004 R. -DO DN. 31 GRUDNIA 2005 R.2007-09-14 do dziś
2data złożenia 16.07.2007 okres OD DN. 1 STYCZNIA 2006 R. -DO DN. 31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-14 do dziś
3data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
4data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
5data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
6data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
7data złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
8data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
9data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10data złożenia 03.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-03 do dziś
11data złożenia 20.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
12data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
13data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
16data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
17data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
18data złożenia 29.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DN. 2 SIERPNIA 2004 R. -DO DN. 31 GRUDNIA 2005 R.2007-09-14 do dziś
2OD DN. 1 STYCZNIA 2006 R. -DO DN. 31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DN. 2 SIERPNIA 2004 R. -DO DN. 31 GRUDNIA 2005 R.2007-09-14 do dziś
2OD DN. 1 STYCZNIA 2006 R. -DO DN. 31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów