STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000214998
Numer REGON: 933008924
Numer NIP: 8971698160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-16
Ostatni wpis Nr wpisu80Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/309266/21/45]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP9330089242006-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina RZEPIN miejscowość RZEPIN2008-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość RZEPIN ulica FABRYCZNA nr domu 13 kod pocztowy 69-110 poczta RZEPIN kraj POLSKA 2008-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuSTEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W CHOCISZEWIE2011-06-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina TRZCIEL miejscowość CHOCISZEWO2011-06-01 do dziś
3. Adresmiejscowość CHOCISZEWO nr domu 99 kod pocztowy 66-304 poczta BRÓJCE LUBUSKIE kraj POLSKA 2017-05-17 do dziś
21. Firma oddziałuSTEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W WITNICY2011-06-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina WITNICA miejscowość WITNICA2011-06-01 do dziś
3. Adresmiejscowość WITNICA ulica OSIEDLE POŁUDNIOWE nr domu 2 kod pocztowy 66-460 poczta WITNICA kraj POLSKA 2011-06-01 do dziś
31. Firma oddziałuSTEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE2011-06-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2011-06-01 do dziś
3. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica DEKORACYJNA nr domu 10 kod pocztowy 65-155 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2011-06-01 do dziś
41. Firma oddziałuSTEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W RZEPINIE2011-06-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina RZEPIN miejscowość RZEPIN2011-06-01 do dziś
3. Adresmiejscowość RZEPIN ulica FABRYCZNA nr domu 13 kod pocztowy 69-110 poczta RZEPIN kraj POLSKA 2011-06-01 do dziś
51. Firma oddziałuSTEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W PRUDNIKU2011-06-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat PRUDNICKI gmina PRUDNIK miejscowość PRUDNIK2011-06-01 do dziś
3. Adresmiejscowość PRUDNIK ulica MEBLARSKA nr domu 1 kod pocztowy 48-200 poczta PRUDNIK kraj POLSKA 2011-06-01 do dziś
61. Firma oddziałuSTEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W WOŁOWIE2016-06-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WOŁOWSKI gmina WOŁÓW miejscowość WOŁÓW2016-06-30 do dziś
3. Adresmiejscowość WOŁÓW ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 17 kod pocztowy 56-100 poczta WOŁÓW kraj POLSKA 2016-06-30 do dziś
71. Firma oddziałuSTEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W KŁODZKU2017-11-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KŁODZKO miejscowość KŁODZKO2017-11-22 do dziś
3. Adresmiejscowość KŁODZKO ulica UL. OBJAZDOWA nr domu 5 kod pocztowy 57-300 poczta KŁODZKO kraj POLSKA 2017-11-22 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 6478/2004 Z DNIA 08.06.2004 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ BARANOWSKĄ-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 3/4.2004-08-16 do dziś
204.04.2008 R., NOTARIIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. M. BAŁUCKIEGO 4/2, REPERTORIUM A NR 1176/2008, ZMIENIONO § 2; § 3; § 5; § 6 UST. 1; § 10 UST. 4; § 11 UST. 5 PKT P; UST. 7; § 14 UST. 2 TIRET 4.2008-05-27 do dziś
306.10.2009 R. -NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 13801/2009, ZMIENIONO § 12 UST. 4 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2009-11-20 do dziś
404.05.2011 R. NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 5655/2011 ZMIENIONO § 3, § 5.2011-06-01 do dziś
512.12.2013 R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 30103/2013 - ZMIANA: § 12 UST. 4 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2014-02-04 do dziś
628.04.2016 R. - NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 4752/2016 - ZMIANA §8 UST.2; DODANO §8 UST.3.2016-05-24 do dziś
703.11.2017 R. - NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM „A” NR 10255/2017 - ZMIENIONO: § 5 UST. 1, DODANO: § 5 UST. 5 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-12-01 do dziś
814.06.2019 R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 6612/2019. ZMIENIONO: §8 UST. 2 I UST.32019-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESINGWERK AG2019-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały78734 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39367000,00 ZŁ2019-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego39367000,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI USTANOWIONO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2014-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMUDZIN2019-10-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KONSTANTY2019-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUßMANN2010-12-10 do dziś
2. ImionaJÜRGEN2010-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANSKI2008-05-26 do dziś
2. ImionaANDREAS2008-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRAEFE2010-09-21 do dziś
2. ImionaUWE2010-09-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.2010-09-21 do dziś
21. NazwiskoBARCIK2011-06-01 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK TOMASZ2011-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, ODDZIAŁOWA STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W WITNICY2011-06-01 do dziś
31. NazwiskoFRÜHLING2012-04-27 do dziś
2. ImionaJENS2012-04-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM2012-04-27 do dziś
41. NazwiskoHAUBRICHS2012-11-14 do dziś
2. ImionaJOACHIM2012-11-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, ODDZIAŁOWA - STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE2012-11-14 do dziś
51. NazwiskoŻOCHOWSKI2012-11-14 do dziś
2. ImionaJACEK2012-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, ODDZIAŁOWA - STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W RZEPINIE2012-12-04 do dziś
61. NazwiskoBOLANOWSKA2012-11-14 do dziś
2. ImionaRENATA2012-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM2012-11-14 do dziś
71. NazwiskoWOSIAK2016-09-16 do dziś
2. ImionaANNA2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM,ODDZIAŁOWA-STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZEPINIE,ODDZIAŁ W WOŁOWIE2016-09-16 do dziś
81. NazwiskoMUFF2017-03-03 do dziś
2. ImionaMICHAEL2017-03-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, ODDZIAŁOWA - STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W PRUDNIKU PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, ODDZIAŁOWA - STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W KŁODZKU2018-02-22 do dziś
91. NazwiskoSENATOR2017-11-22 do dziś
2. ImionaEDYTA AGNIESZKA2017-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, ODDZIAŁOWA - STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W KŁODZKU2017-11-22 do dziś
101. NazwiskoPAWLICKA2019-10-09 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2019-10-09 do dziś
111. NazwiskoPANEK2021-05-12 do dziś
2. ImionaIWONA2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM,ODDZIAŁOWA -STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE ODDZIAŁ W CHOCISZEWIE2021-05-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-06-01 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-06-01 do dziś
346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-06-01 do dziś
431 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2016-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 R. -30.06.2005 R. data złożenia 06.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 R. -30.06.2005 R.2006-01-11 do dziś
2data złożenia 03.01.2007 okres 01.07.2005 R. -30.06.2006 R.2007-01-08 do dziś
3data złożenia 27.12.2007 okres 01.07.2006 R. -30.06.2007 R.2008-01-18 do dziś
4data złożenia 19.12.2008 okres 01.07.2007-30.06.20082008-12-30 do dziś
5data złożenia 07.01.2010 okres 01.07.2008 R.-30.06.2009 R.2010-01-13 do dziś
6data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.07.2009 DO 30.06.20102017-05-09 do dziś
7data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.07.2010 DO 30.06.20112017-05-09 do dziś
8data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.07.2011 DO 30.06.20122017-05-09 do dziś
9data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.07.2012 DO 30.06.20132017-05-09 do dziś
10data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.09.20172018-11-05 do dziś
11data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-03-05 do dziś
12data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
13data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
14data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
15data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
16data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
17data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
18data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.10.2019 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.07.2007-30.06.20082008-12-30 do dziś
201.07.2008 R.-30.06.2009 R.2010-01-13 do dziś
3OD 01.07.2009 DO 30.06.20102017-05-09 do dziś
4OD 01.07.2010 DO 30.06.20112017-05-09 do dziś
5OD 01.07.2011 DO 30.06.20122017-05-09 do dziś
6OD 01.07.2012 DO 30.06.20132017-05-09 do dziś
7OD 01.07.2016 DO 30.09.20172018-11-05 do dziś
8OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-03-05 do dziś
9OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
10OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
11OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
12OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
13OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
14OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
15OD 01.10.2019 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2005 R. -30.06.2006 R.2007-01-08 do dziś
201.07.2006 R. -30.06.2007 R.2008-01-18 do dziś
301.07.2007-30.06.20082008-12-30 do dziś
401.07.2008 R.-30.06.2009 R.2010-01-13 do dziś
5OD 01.07.2009 DO 30.06.20102017-05-09 do dziś
6OD 01.07.2010 DO 30.06.20112017-05-09 do dziś
7OD 01.07.2011 DO 30.06.20122017-05-09 do dziś
8OD 01.07.2012 DO 30.06.20132017-05-09 do dziś
9OD 01.07.2016 DO 30.09.20172018-11-05 do dziś
10OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
11OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
12OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
13OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
14OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
15OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
16OD 01.10.2019 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2004 R. -30.06.2005 R.2006-01-11 do dziś
201.07.2005 R. -30.06.2006 R.2007-01-08 do dziś
301.07.2006 R. -30.06.2007 R.2008-01-18 do dziś
401.07.2007-30.06.20082008-12-30 do dziś
501.07.2008 R.-30.06.2009 R.2010-01-13 do dziś
6OD 01.07.2009 DO 30.06.20102017-05-09 do dziś
7OD 01.07.2010 DO 30.06.20112017-05-09 do dziś
8OD 01.07.2011 DO 30.06.20122017-05-09 do dziś
9OD 01.07.2012 DO 30.06.20132017-05-09 do dziś
10OD 01.07.2016 DO 30.09.20172018-11-05 do dziś
11OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-03-05 do dziś
12OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
13OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
14OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
15OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
16OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
17OD 01.10.2018 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
18OD 01.10.2019 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2011-06-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 04.05.2011 R. -NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 5655/2011. POŁĄCZENIE SPÓŁEK: STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE O NR KRS 214998 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), „STEINPOL MEBLE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE O NR KRS 4051 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „MAGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHOCISZEWIE O NR KRS 139190 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), HUKLA FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOŁOWIE O NR KRS 4115 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), DEPOL -DĘBNIEŃSKIE MEBLE TAPICEROWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DĘBNIE O NR KRS 68819 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), „STEINPOL OK MEBLE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE O NR KRS 3812 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), FABRYKA MEBLI PRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PRUDNIKU O NR KRS 36911 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), NA PODST. ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDAJE WSPÓLNIKOWI SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH.2011-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-12-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaSPÓŁKA STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) PRZEJĘŁA SPÓŁKĘ KPM-MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KŁODZKU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA). POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 492 § PKT 1 KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. UCHWAŁA POŁĄCZENIOWA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW STEINPOL CENTRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZEPINIE: AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.11.2017 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRANSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 10255/2012017-12-01 do dziś
7. #NA#UCHWAŁA POŁĄCZENIOWA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KPM-MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KŁODZKU: AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.11.2017 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 10248/2017.2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów