FIRMA HANDLOWA „ZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000214991
Numer REGON: 193080779
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-04-05
Sygnatura akt[RDF/479065/23/580]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP1930807792005-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 136812004-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PSZCZÓŁKI miejscowość PSZCZÓŁKI2004-08-17 do dziś
2. Adresulica TCZEWSKA nr domu 2 A kod pocztowy 83-032 poczta PSZCZÓŁKI 2004-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 21 GRUDNIA 1998 R. PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KONDRACKIEGO MAJĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 24 W TCZEWIE, REP. A 1924/1998 AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 26 CZERWCA 2004 R. PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. KOŚCIUSZKI 35/4 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ZMIENIONO PAR.: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 UMOWY SPÓŁKI.2004-08-17 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 3 STYCZNIA 2005 ROKU REPERTORIUM A NUMER 9/2005 PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ JANINY CIECHANOWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 35/4 ZMIENIONO PAR. 8 UST. 1, PAR. 9 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ DODANO PAR. 9 UST. 4 I PAR. 19 UST. 72005-01-10 do dziś
308.01.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 213/2010, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM; ZMIANA DOTYCZY § 7 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z DNIA 21.12.1998 R.2010-01-27 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 13735 NA ROK 2014 SPORZĄDZONYM W DNIU 21.10.2014 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 35/4, ZMIENIONO § 8 UST. 1 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI.2014-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚPIEWAKOWSKI2004-08-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW FRANCISZEK2004-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.506 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.600,00 ZŁ2014-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego290200,00 ZŁ2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1191200,00 PLN2005-01-10 do dziś
249000,00 ZŁ2014-11-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚPIEWAKOWSKI2005-10-13 do dziś
2. ImionaDAWID2005-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚPIEWAKOWSKI2004-08-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW FRANCISZEK2004-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-27 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-01-27 do dziś
338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-01-27 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-27 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-27 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-01-27 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-01-27 do dziś
877 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-01-27 do dziś
982 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-27 do dziś
1046 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2015-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 17.08.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 17.08.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
2data złożenia 25.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-13 do dziś
3data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
4data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-17 do dziś
5data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
6data złożenia 13.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-28 do dziś
7data złożenia 23.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
8data złożenia 30.05.2012 okres 1.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
9data złożenia 12.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-06 do dziś
10data złożenia 10.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
13data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
14data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
16data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
18data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
19data złożenia 05.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
71.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-10 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-06-13 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-06-17 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-04-28 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
81.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-05-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2014-11-24 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE POLEGA NA PRZEJĘCIU PRZEZ SPÓŁKĘ FIRMA HANDLOWA „ZET” SPÓŁKĘ Z O.O. SPÓŁKI ZET-DETAL SPÓŁKI Z O.O. POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 21.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI I ZAWARTA JEST W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO MAJĄCEGO KANCELARIĘ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 35/4, ZA REPERTORIUM A NR 13735/20142014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów