P. KRAWCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000214907
Numer REGON: 152176652
Numer NIP: 5732577397
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/545866/23/327]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaP. KRAWCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2013-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2018-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY nr domu 69 nr lokalu 3 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2018-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122 KWIETNIA 2004 ROKU2004-08-17 do dziś
2ZMIANA PAR. 7 PKT 1 ORAZ PAR. 10 UMOWY TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 02.05.2007 R. ORAZ ANEKS NR 3 Z 30.05.2007 R. DODANIE PAR. 12A UMOWY ANEKSEM NR 2 Z 24.04.2007 R.2007-06-25 do dziś
330.10.2009 R. -ZMIANA PAR. 11 30.11.2009 R. -ZMIANA: PAR. 2, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 102010-03-23 do dziś
406.08.2012 R. - DODANO PAR. 6 PKT 7 UMOWY2012-11-16 do dziś
528.12.2012 R. - ZMIANA PAR. 2 I PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2013-02-07 do dziś
620.03.2018 R. ZMIENIONO § 6, § 7, § 9, § 12.2018-10-12 do dziś
709.01.2019 R. ZMIENIONO § 7.2020-01-17 do dziś
830.12.2020R. ZMIENIONO §7, §9, §102021-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-08-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYŃSKI2004-08-17 do dziś
2. ImionaPIOTR ZDZISŁAW2004-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-08-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2004-08-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-08-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-08-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYŃSKA2007-06-25 do dziś
2. ImionaMONIKA EWA2007-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-06-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZAK2021-08-05 do dziś
2. ImionaMARIA2021-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-05 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZAK2021-08-05 do dziś
2. ImionaLESZEK2021-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2010-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZAK2021-08-05 do dziś
2. ImionaLESZEK2021-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYŃSKA2007-06-25 do dziś
2. ImionaMONIKA EWA2007-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYŃSKI2004-08-17 do dziś
2. ImionaPIOTR ZDZISŁAW2004-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZAK2021-08-05 do dziś
2. ImionaMARIA2021-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPINDYCH2017-11-22 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2017-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-11-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-23 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-23 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-23 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-03-23 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-11-16 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-10-12 do dziś
243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2018-10-12 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-10-12 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-20 do dziś
2data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
3data złożenia 24.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
4data złożenia 23.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
5data złożenia 30.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
8data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
9data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
11data złożenia 22.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
12data złożenia 16.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
13data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
14data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-10-20 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-16 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów