SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000214634
Numer REGON: 003895262
Numer NIP: 6750005909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/589996/24/418]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-08-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0038952622004-08-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA2004-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-584/A2004-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-08-26 do dziś
2. Adresulica OS. JAGIELLOŃSKIE nr domu 19 kod pocztowy 31-834 poczta KRAKÓW 2004-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.08.1990 R. UCHWALENIE STATUTU 12.12.2003 R. -ZMIANA §2 PKT 4, §3 UST. 1, 2, 3, 4, §§4, 5, 6, 7, 7A, §8 PKT 1, 7, 10, §9 PKT 2, 6, 7, 9, 10, 11, §10 UST. 1, §12 UST. 5, §14, §15 UST. 2 PKT 1, 3, §17, §18 UST. 2, §19 UST 1 I 2, §20 UST. 1 I 4, §21 PKT 5 I 15, §23 UST. 1, §24 UST. 4, §27 UST. 2, §30 UST. 5, §31, §34 PKT 1, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, §39 UST. 2, §41 UST. 2 PKT 1, §45 UST. 1, 2, §46 UST. 2, 3, 4, TYTUŁ VII-ZDANIE PRZED §48, §48 PKT 7, 8, 9, 10, 12, §§49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, §56 UST. 1, §§ OD 57 DO 134. 29.06.2004 R. ZMIANA §7 UST. 6 I 8, §8 PKT 7, §15 UST. 2 PKT 2 I 3, §18 UST. 3, §19 UST. 2, §20 UST. 1, §21 PKT 14, §24 UST. 4, §29 UST. 1, §30 UST. 1 I 4, §33, §34, §46 UST. 1 PKT 1, §73 UST. 3, §75 UST. 1 I 2, §78 UST. 1, §78 UST. 3, §98, §99 UST1 I2, §114 UST. 5 PKT 2, §124 UST. 2, §127 UST. 1 I 2, §128 UST. 1, 3, 4, 5.2004-08-26 do dziś
2ZMIANA § 1, ZMIANA § 3, ZMIANA § 4, ZMIANA § 7, ZMIANA § 8, ZMIANA § 9, ZMIANA § 10, ZMIANA § 11, ZMIANA § 14, ZMIANA § 15, ZMIANA § 16, ZMIANA § 17, ZMIANA § 18, ZMIANA § 19, ZMIANA § 20, ZMIANA § 21, ZMIANA § 22, ZMIANA § 23, ZMIANA § 24, ZMIANA § 25, ZMIANA § 26, ZMIANA § 30, ZMIANA § 33, ZMIANA § 34, ZMIANA § 40, ZMIANA § 41, ZMIANA § 43, ZMIANA § 45, ZMIANA § 46, ZMIANA § 48, ZMIANA § 50, ZMIANA § 51, ZMIANA § 52, ZMIANA § 53, ZMIANA § 56, ZMIANA § 57, ZMIANA § 58, ZMIANA § 61, ZMIANA § 62, ZMIANA § 63, ZMIANA § 64, ZMIANA § 65, ZMIANA § 66, ZMIANA § 71, ZMIANA § 73, ZMIANA § 75, ZMIANA § 77, ZMIANA § 78, ZMIANA § 79, ZMIANA § 81, ZMIANA § 85, ZMIANA TYTUŁU PO § 86, ZMIANA § 87, ZMIANA § 88, ZMIANA § 89, ZMIANA § 90, ZMIANA § 91, ZMIANA § 92, ZMIANA § 94, ZMIANA § 95, ZMIANA § 96, ZMIANA § 100, ZMIANA § 101, ZMIANA § 102, ZMIANA § 103, ZMIANA § 104, ZMIANA § 105, ZMIANA § 107, ZMIANA § 108, ZMIANA § 109, ZMIANA § 110, ZMIANA § 111 ZMIANA TYTUŁU PO § 111, ZMIANA § 112, ZMIANA § 114, ZMIANA § 115, ZMIANA § 116, ZMIANA § 117, ZMIANA § 119, ZMIANA § 120, SKREŚLA SIĘ § 121, ZMIANA NUMERACJI § NASTĘPNYCH, ZMIANA WG NOWEJ NUMERACJI § 121, ZMIANA § 122, ZMIANA § 123, ZMIANA § 124, ZMIANA § 125, ZMIANA § 126, ZMIANA § 127, ZMIANA § 128, ZMIANA § 129, ZMIANA § 130, ZMIANA § 131, ZMIANA § 133, ZMIANA § 1342006-10-03 do dziś
327.11.2007 R. -ZMIANA § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 64, § 65, § 66, § 67, § 71, § 72, § 73, § 77, § 78, § 81, § 83, § 84, § 85, § 87, § 88, § 92, § 97, § 100, § 101, § 101 (1), § 101 (2), § 102, § 103, § 105, § 106, § 109, § 110, § 111, § 112, § 114, § 115, § 117, § 119, § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 133, § 134 WYKREŚLONO DOTYCHCZASOWY § 20, § 72 (ZE ZMIANĄ NUMERACJI §§ NASTĘPNYCH), DODANO § 135, § 136, § 137;2008-05-20 do dziś
426.06.2009 R. -UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 8/2009, ZMIANA § 41 UST. 2 PKT 11)2009-09-09 do dziś
518.06.2011 R. UCHWAŁA NR 4/2011 -ZMIENIA SIĘ § 24 UST. 5 UCHWAŁA NR 8/2011 -DOKONUJE SIĘ ZMIAN W § 38: WYKREŚLA SIĘ UST. 2 I 3, UST. 1 STAJE SIĘ § 38 UCHWAŁA NR 9/2011 -ZMIENIA SIĘ W § 111 W UST. 1 PKT 1 I 2, KTÓRE PO ZMIANACH OTRZYMUJĄ OZNACZENIE PKT 1, DOTYCHCZASOWY PKT 3 STAJE SIĘ PKT 2 UCHWAŁA NR 10/2011 ZMIENIA SIĘ § 114 UCHWAŁA NR 11/2011 -ZMIENIA SIĘ W § 125 UST. 1 UCHWAŁA NR 12/2011 ZMIENIA SIĘ W § 40 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE2011-07-06 do dziś
621.06.2013R. UCHWAŁA NR 14/2013 - ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE §18 UST. 3, ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE §30 UST. 2 ZDANIE PIERWSZE.2013-08-22 do dziś
728.06.2014 - ZMIENIONO: § 13, § 15 UST. 2, § 18 UST. 7, § 22 UST. 1, § 100 UST. 1, § 111 UST. 2, § 112 UST. 2, § 117 UST. 3, § 125 UST. 1, § 129 UST. 1, 2; USUNIĘTO: § 56 UST. 2, § 98, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 114; DODANO § 125 [1]2014-07-30 do dziś
826.06.2015R., UCHWAŁA NR 7/2015: - W § 6 SKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UST. 4, A DOTYCHCZASOWY UST. 5 § 6 STAJE SIĘ UST. 4; - DODAJE SIĘ NOWY § 10(1) UST. 1, UST. 2, UST. 3; - ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE § 24 UST. 4, § 40 UST. 1, § 64 UST. 8; - W § 64 DODAJE SIĘ UST. 9; ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE § 78 UST. 2; - W § 101 DODAJE SIĘ UST. 4; - ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE § 121 UST. 1, § 125 UST. 2; - W § 125 DODAJE SIĘ UST. 5, UST. 6.2015-07-24 do dziś
917.06.2016 R., SKREŚLONO: § 8 PKT 8, § 11 PKT 4, § 14 UST. 2 PKT 7 I UST. 3, § 15 UST. 2 PKT 4 I 5 ORAZ UST. 3, § 34 PKT 27, § 41 UST. 2 PKT 10 I 11, § 56 UST. 3-5, § 60, § 69, § 71, § 80, § 86, § 87 UST. 4 I 5, § 88, § 90 UST. 2, § 92, § 93, § 1011, § 1012 UST. 1 I 3, § 117 UST. 6, § 123 UST. 2-6, § 1251, § 129 UST. 2, § 133, § 134 ZMIENIONO: § 1 UST. 1 I 2, § 4 UST. 1, 4 I 5, § 6, § 7 UST. 5, § 8 PKT 3, § 12 PKT 4, § 15 UST. 2 PKT 2 I 3, § 18 UST. 3, § 18 UST. 6, § 18 UST. 8, § 23 UST. 2, § 24 UST. 4, § 29 UST. 1 I 2, § 30 UST. 1 I 2, § 34 PKT 11, § 40 UST. 1 I 3, § 44, § 62, § 72 UST. 3, § 97 PKT 1, § 1012 UST. 2, § 108 TIRET 2, § 109 UST. 2, § 119 UST. 4A DODANO: § 26 UST. 3-6, § 26A-26J, § 27 UST. 1A, § 34A,2016-08-17 do dziś
1009.06.2017 R., UCHWAŁ NR 8/2017 - ZMIANA BRZMIENIA § 10 UST. 1.2017-07-10 do dziś
1125.05.2018 R. - UCHWAŁA NR 8/2018 - ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE: § 3 UST. 2 DODAJE SIĘ PKT 8; § 3 UST. 3 LIT G; § 5; § 6 UST. 1, 2,3,4; § 7 UST. 1; DODAJE SIĘ § 7 UST. 1 {[1]; § 7 UST. 2,3; § 7 SKREŚLA SIĘ UST. 5; § 8 SKREŚLA SIĘ UST. 10 I 12; § 9 SKREŚLA SIĘ UST. 1; § 9 UST. 2; § 9 SKREŚLA SIĘ UST. 8; SKREŚLA SIĘ § 10; SKREŚLA SIĘ § 101; § 11; § 12; SKREŚLA SIĘ § 13; SKREŚLA SIĘ § 14; SKREŚLA SIĘ § 15; SKREŚLA SIĘ § 16; § 17; § 19 UST. 3; § 23 UST. 3; § 24 UST. 3; § 26 SKREŚLA SIĘ UST. 3; § 27 UST. 4; § 34 UST. 4; § 34 SKREŚLA SIĘ UST. 21; § 34 UST. 22; § 41 UST. 2 PKT 1; § 45 UST. 2; § 47; § 51 UST. 1 LIT D; § 53 UST. 2; § 55 SKREŚLA SIĘ UST. 3; § 62 UST. 1 PKT 2; § 62 SKREŚLA SIĘ UST. 1 PKT 3 I PKT 5; § 62 SKREŚLA SIĘ UST. 2; § 63 SKREŚLA SIĘ UST. 1; § 63 UST. 2,3 I 4; § 64 UST. 1, § 64 SKREŚLA SIĘ UST. 4,5,6 I 7; § 64 UST. 8,9; § 65 UST. 1; § 65 SKREŚLA SIĘ UST. 2 I 3; § 66 UST. 1; § 66 SKREŚLA SIĘ UST. 2 I 3; SKREŚLA SIĘ § 67; § 72 UST. 3; SKREŚLA SIĘ § 76; § 77 SKREŚLA SIĘ UST. 3; § 78 SKREŚLA SIĘ UST. 1; DODAJE SIĘ § 81 [1] UST. 1,2 I 3; § 85 SKREŚLA SIĘ UST. 2; SKREŚLA SIĘ § 96; SKREŚLA SIĘ § 97; SKREŚLA SIĘ § 99; § 101 UST. 1,2,3 I 4; § 101 DODAJE SIĘ UST. 5 I 6; § 109 SKREŚLA SIĘ UST. 2; § 115 UST.1; SKREŚLA SIĘ § 117; § 125 UST. 1; SKREŚLA SIĘ § 135; SKREŚLA SIĘ § 137;2018-10-09 do dziś
1223.06.2023 R. - UCHWAŁA NR 8/2023 - ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE § 20 PKT 13; UCHWAŁA NR 9/2023 - § 26 D SKREŚLA SIĘ UST. 2; UCHWAŁA NR 10/2023 - ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE § 65 UST. 1; UCHWAŁA NR 11/2023 - ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE § 125 UST. 1; UCHWAŁA NR 12/2023 - § 34 SKREŚLA SIĘ PKT 18;2023-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2004-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTREPIAK2016-01-05 do dziś
2. ImionaSYLWIA2016-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-05 do dziś
21. NazwiskoMIĘTKA2014-12-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-10 do dziś
31. NazwiskoANTKIEWICZ2014-12-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROBERT2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-10 do dziś
41. NazwiskoBŁASZCZYK2005-01-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ANNA2005-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-01-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-27 do dziś
51. NazwiskoWIEKIERAK2004-08-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-08-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-26 do dziś
61. NazwiskoROSNER2004-08-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-12-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLATA2023-08-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2023-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁODAWSKI2023-08-30 do dziś
2. ImionaROBERT2023-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁUSEK2023-08-30 do dziś
2. ImionaJAN2023-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2023-08-30 do dziś
2. ImionaARTUR2023-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2023-08-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2023-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONSTANTY2023-08-30 do dziś
2. ImionaANTONI2023-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIŃSKI2023-08-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2023-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-30 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKRUT2017-07-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTANEK2017-07-10 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUREK2017-07-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2017-07-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIK2017-07-10 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-29 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-29 do dziś
393 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ, SPORTEM I OŚWIATĄ2010-03-29 do dziś
485 59 B DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ, SPORTEM I OŚWIATĄ2010-03-29 do dziś
541 20 Z BUDOWA LUB NABYCIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH.2010-03-29 do dziś
668 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-29 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-29 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-07 do dziś
2data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
3data złożenia 28.06.2007 okres 2006 ROK2007-08-01 do dziś
4data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
5data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
6data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
7data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
8data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-05 do dziś
9data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
10data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
13data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
14data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
15data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
17data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
19data złożenia 07.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-07 do dziś
20data złożenia 29.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
22006 ROK2007-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
22006 ROK2007-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów