A.A.A.-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000214525
Numer REGON: 634609753
Numer NIP: 7781421911
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514342/23/868]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP6346097532006-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.A.A.-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WOJCIECHA TRĄMPCZYŃSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 61-414 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2006-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102 SIERPNIA 2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA MARKA KOLASY I AGNIESZKI WĄSIEWICZ-SZCZEPAŃSKIEJ W POZNANIU, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, REP. A NR 13134/2004.2004-08-27 do dziś
229.12.2005 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ ILLUKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 2 UST. 1 ORAZ § 2 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2006-02-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 06 CZERWCA 2006 R., NUMER REPERTORIUM A 7100/2006, PRZED NOTARIUSZEM IRENĄ ANTKOWIAK, W KANCELARII NOTARIALNEJ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, IRENA ANTKOWIAK S.C. ZMIENIAJĄCY PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI DODANIE NOWYCH PKT2006-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACZEK2006-04-24 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ2006-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4900 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 245.000 ZŁ2006-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2004-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA, ROZPORZĄDZANIA ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2004-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACZEK2006-04-24 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ2006-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWACZEK2006-04-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2006-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-04-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA.2004-08-27 do dziś
245 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2004-08-27 do dziś
345 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-08-27 do dziś
445 33 WYKONYWANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH2004-08-27 do dziś
545 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-08-27 do dziś
645 41 Z TYNKOWANIE2004-08-27 do dziś
745 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2004-08-27 do dziś
845 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-08-27 do dziś
945 44 A MALOWANIE2004-08-27 do dziś
1045 44 B SZKLENIE2004-08-27 do dziś
1145 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-08-27 do dziś
1245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW.2004-08-27 do dziś
1351 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-08-27 do dziś
1451 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO.2004-08-27 do dziś
1560 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.2004-08-27 do dziś
1663 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2004-08-27 do dziś
1771 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-08-27 do dziś
1871 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-08-27 do dziś
1945 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-08-27 do dziś
2074 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-08-27 do dziś
2174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-08-27 do dziś
2274 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-08-27 do dziś
2345 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-08-27 do dziś
2420 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH2004-08-27 do dziś
2525 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2004-08-27 do dziś
2626 24 Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH TECHNICZNYCH POZOSTAŁYCH.2004-08-27 do dziś
2726 26 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH.2004-08-27 do dziś
2826 30 Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH2004-08-27 do dziś
2926 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2004-08-27 do dziś
3026 70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO.2004-08-27 do dziś
3128 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2004-08-27 do dziś
3228 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.2004-08-27 do dziś
3328 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH2004-08-27 do dziś
3445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-08-27 do dziś
3528 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2004-08-27 do dziś
3628 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI2004-08-27 do dziś
3728 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2004-08-27 do dziś
3874 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZOWANIEM TARGÓW I WYSTAW2004-08-27 do dziś
3974 40 REKLAMA2004-08-27 do dziś
4052 63 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2004-08-27 do dziś
4145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-08-27 do dziś
4245 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2004-08-27 do dziś
4374 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA.2004-08-27 do dziś
4445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-08-27 do dziś
4545 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2004-08-27 do dziś
4645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-08-27 do dziś
4745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-08-27 do dziś
4845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-08-27 do dziś
4901 1 UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO2006-08-03 do dziś
5074 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2006-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów