ARTEMIS ENVIROTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000214352
Numer REGON: 634581629
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/337654/21/386]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP6345816292004-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEMIS ENVIROTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina PUSZCZYKOWO miejscowość PUSZCZYKOWO2004-08-12 do dziś
2. Adresulica ZACISZE nr domu 3 kod pocztowy 62-041 poczta PUSZCZYKOWO 2004-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114 MAJA 2004 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, URSZULA STERLING NOTARIUSZ, REP. A NR 1891/2004.2004-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDBAŁA2013-01-03 do dziś
2. ImionaANNA2013-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2013-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDBAŁA2013-01-03 do dziś
2. ImionaANNA2013-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJABŁOŃSKI2019-03-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-03-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2004-08-12 do dziś
290 03 Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA2004-08-12 do dziś
341 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-08-12 do dziś
441 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY2004-08-12 do dziś
523 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2004-08-12 do dziś
663 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-08-12 do dziś
763 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2004-08-12 do dziś
865 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-08-12 do dziś
971 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2004-08-12 do dziś
1070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-08-12 do dziś
1170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-08-12 do dziś
1251 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2004-08-12 do dziś
1370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-08-12 do dziś
1474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-08-12 do dziś
1574 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-08-12 do dziś
1674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-08-12 do dziś
1774 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA, POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZA2004-08-12 do dziś
1874 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2004-08-12 do dziś
1974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-08-12 do dziś
2074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-08-12 do dziś
2151 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-08-12 do dziś
2251 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2004-08-12 do dziś
2351 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2004-08-12 do dziś
2437 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2004-08-12 do dziś
2537 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2004-08-12 do dziś
2690 01 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2004-08-12 do dziś
2790 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2004-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2006 okres 14.05.2004 R. -31.12.2004 R.2006-05-12 do dziś
2data złożenia 28.12.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-05 do dziś
3data złożenia 02.12.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-11 do dziś
4data złożenia 02.12.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-12-11 do dziś
5data złożenia 22.11.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-12-02 do dziś
6data złożenia 22.11.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-12-02 do dziś
7data złożenia 22.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-02 do dziś
8data złożenia 05.12.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-03 do dziś
9data złożenia 25.09.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-05 do dziś
10data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
12data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
13data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
14data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
15data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
16data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.05.2004 R. -31.12.2004 R.2006-05-12 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-11 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-12-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-12-02 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-12-02 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-02 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-03 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.05.2004 R. -31.12.2004 R.2006-05-12 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-11 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-12-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-12-02 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-12-02 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-02 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-03 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów