„ENDO ELEKTRONIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000213742
Numer REGON: 011502428
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-08
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/26928/21/204]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011502428 NIP 53400023772010-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENDO ELEKTRONIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 142212004-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość KANIE2004-10-28 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 11B kod pocztowy 05-805 poczta OTRĘBUSY 2004-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03.1987 NOTARIUSZ EDWARD PODGÓRSKI W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM, REPERTORIUM NR A II 1658/87 08.06.2004 NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MILANÓWKU, REPERTORIUM A NR 2323/2004 ZMIENIAJĄCY: PAR. 3, PAR. 4, PAR. 8, PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2004-07-30 do dziś
212.10.2004, REP. A NR 1246/2004, JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, NOTARIUSZ W MILANÓWKU, KANCELARIA NOTARIALNA W MILANÓWKU PRZY UL. DĘBOWEJ 4 ZMIENIONY PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI 22.10.2004, REP. A NR 1406/2004, JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, NOTARIUSZ W MILANÓWKU, KANCELARIA NOTARIALNAW MILANÓWKU PRZY UL. DĘBOWEJ 4 ZMIENIONY PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI2004-10-28 do dziś
303.10.2017 R. - REPERTORIUM A 2060/2017, NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOMOROWIE ZMIANA PARAGRAFU 102017-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZELIŃSKI2004-07-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2004-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.020,00 ZŁ2021-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50020,00 PLN2004-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZELIŃSKI2021-06-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-07-30 do dziś
274 87 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-07-30 do dziś
393 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-07-30 do dziś
433 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH I NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-07-30 do dziś
533 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH I NAWIGACYJNYCH2004-07-30 do dziś
651 55 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-07-30 do dziś
751 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA.2004-07-30 do dziś
852 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2004-07-30 do dziś
952 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2004-07-30 do dziś
1033 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO.2021-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R. data złożenia 26.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-05-12 do dziś
2data złożenia 24.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
3data złożenia 03.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
4data złożenia 08.11.2010 okres 01.01.2009 ROKU -31.12.2009 ROKU2010-11-22 do dziś
5data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-31 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-23 do dziś
7data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
8data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-08-06 do dziś
9data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2010R.-31.12.2010R.2013-09-18 do dziś
10data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
301.01.2009 ROKU -31.12.2009 ROKU2010-11-22 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-05-31 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-09-23 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-08-06 do dziś
801.01.2010R.-31.12.2010R.2013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
301.01.2009 ROKU -31.12.2009 ROKU2010-11-22 do dziś
420062007-05-31 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
601.01.2011-31.12.20112013-08-06 do dziś
701.01.2010R.-31.12.2010R.2013-09-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
1201.01.2007 -31.12.20072009-01-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów