SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000213607
Numer REGON: 330256209
Numer NIP: 6721001932
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/541653/23/301]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-08-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302562092004-08-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA2004-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 762004-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat BIAŁOGARDZKI gmina KARLINO miejscowość KARLINO2004-08-06 do dziś
2. Adresulica SPOKOJNA nr domu 2 kod pocztowy 78-230 poczta KARLINO 2004-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.06.1993 R. 16.06.2004 R. ZMIANA PAR. 2, 3, 61, 62.2004-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM2004-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDRZEWICZ2016-02-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-02 do dziś
21. NazwiskoDRZEWICZ2016-02-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-02-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-02 do dziś
31. NazwiskoMUSIOŁ2016-02-02 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ ADAM2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-02 do dziś
41. NazwiskoKADŁUBOWSKA2004-08-06 do dziś
2. ImionaBEATA2004-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZLONEK ZARZĄDU2004-08-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-06 do dziś
51. NazwiskoGRYCZYŃSKI2004-08-06 do dziś
2. ImionaJULIAN ANDRZEJ2004-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-08-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-06 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-08-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBROWSKA2016-02-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA IRENA2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIGOŁO2016-02-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDORABIAŁA2005-07-14 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2005-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJSTERKIEWICZ2004-08-06 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW WOJCIECH2004-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA2004-08-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JACEK2004-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-03 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
3data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
4data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 1.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
6data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
7data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
8data złożenia 12.09.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
9data złożenia 21.06.2013 okres 2012R.2013-07-09 do dziś
10data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
12data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
17data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
18data złożenia 03.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-03 do dziś
19data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
82012R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-03 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
92012R.2013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-03 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów