„SALIX CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000213216
Numer REGON: 978095457
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-10-23
Sygnatura akt[RDF/267351/20/712]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP9780954572006-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SALIX CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina ŻAGAŃ miejscowość ŻAGAŃ2004-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻAGAŃ ulica REYMONTA nr domu 6 nr lokalu 1 kod pocztowy 68-100 poczta ŻAGAŃ kraj POLSKA 2006-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.06.2004 R. NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU REPERTORIUM A NR 3895/2004 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI 13.07.2004 R. NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU REPERTORIUM A NR 4424/2004 ZMIANA: § 6, § 102004-07-20 do dziś
206.07.2012 R. - NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRZOZOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻARACH, REP. A NR 2380/2012, - ZMIANA § 2, § 6, § 8, § 11 UMOWY SPÓŁKI2012-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2004-07-20 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2004-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ2004-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2012-09-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOLANTA2012-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁOTYCH2012-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA2004-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2012-09-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOLANTA2012-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2004-07-20 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2004-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUCHNOWSKA2012-09-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2012-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-11 do dziś
21. NazwiskoKOWALSKI2012-09-11 do dziś
2. ImionaLESŁAW2012-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-11 do dziś
31. NazwiskoTKACZ2012-09-11 do dziś
2. ImionaADAM2012-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-11 do dziś
41. NazwiskoSITARZ2009-09-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2009-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-11 do dziś
246 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-09-11 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-09-11 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-11 do dziś
516 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-09-11 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-11 do dziś
739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-09-11 do dziś
801 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-09-11 do dziś
902 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2012-09-11 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 22.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
2data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
3data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-04 do dziś
5data złożenia 28.10.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-11-02 do dziś
6data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-14 do dziś
7data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
8data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
9data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
11data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
12data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
13data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-04 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-11-02 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-04 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-11-02 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-14 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów