SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO „DELFIN”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000213101
Numer REGON: 000990528
Numer NIP: 9570539226
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-10-20
Sygnatura akt[RDF/454203/22/93]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009905282004-12-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO „DELFIN”2004-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 3892004-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2004-12-31 do dziś
2. Adresulica BELGRADZKA nr domu 36 A kod pocztowy 80-288 poczta GDAŃSK 2004-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.12.2003 R. UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU 22.06.2004 R. ZMIANA PAR. 26 PKT 1-2; 55 PKT 1; 61 PKT 1; 64 PKT 2; 9 PKT 1; USUNIĘTO PAR. 25 PKT 2; DODAJE SIĘ PAR. 55 PKT 42004-12-31 do dziś
221.10.2015 R. ZMIENIONO: §4,§5 UST.4,§6,§9 UST.1,§10 UST.5,§12 UST.2 I 3;DODAJE SIĘ: §12 UST.2[1],§21[1];ZMIENIONO:§36;DODAJE SIĘ: §37 UST.2,§40 UST.2;ZMIENIONO:§45 UST.4,5 I 6,§47 UST.2,§49 UST.1,§55 UST.1 I 4;DODAJE SIĘ: §55 UST.5,6 I 7;ZMIENIONO:§61 UST.1,§64 UST.2,§662015-12-07 do dziś
320.01.2016 R. ZMIENIONO: §3 UST.5, §5 UST.4,§10 UST.4,§20 UST.3,§22,§25 UST.5,6 I 7,§28,§30,§34 UST.2,§49 UST. 2 I 3,§50 UCHYLA SIĘ:§24,§25 UST.3, §26 I §272016-02-02 do dziś
415.06.2018R. -PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO „DELFIN”2018-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 2. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARSKA2015-12-07 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2015-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-07 do dziś
21. NazwiskoBROL2004-12-31 do dziś
2. ImionaHALINA2004-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?P.O. PREZES ZARZĄDU2004-12-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-31 do dziś
31. NazwiskoGŁÓWKA2004-12-31 do dziś
2. ImionaIWONA ZOFIA2004-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-12-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAŁ2018-08-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD BRONISŁAW2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁOWSKI2015-11-30 do dziś
2. ImionaJÓZEF2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAKIEWICZ2015-11-30 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ELŻBIETA2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEREMUS2015-11-30 do dziś
2. ImionaZYGMUNT PIOTR2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOPE2015-11-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSADOWSKI2007-10-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-12 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaW ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2007-10-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.10.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-11-21 do dziś
2data złożenia 30.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-04-30 do dziś
3data złożenia 18.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
4data złożenia 15.11.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-12-14 do dziś
5data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
6data złożenia 28.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
7data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
8data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
9data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
10data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
12data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
13data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
14data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
16data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062008-11-21 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-04-30 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-12-14 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
1101.01.2011 - 31.12.20112012-12-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062008-11-21 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-04-30 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
401.07.2008 -30.05.20092010-12-14 do dziś
501.06.2010 -31.05.20112011-08-04 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
701.06.2012 - 31.05.20132013-09-11 do dziś
8OD 01.06.2013 DO 31.05.20142014-10-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
10OD 01.06.2015 DO 31.05.20162016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów