ASR - BASRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000212689
Numer REGON: 015774030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2014-04-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/4760/14/930]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASR -BASRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ——————————— ——— nr domu ————— nr lokalu ————— kod pocztowy ——————- poczta ————————— ———- kraj POLSKA 2014-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.2004 R., NOTARIUSZ KATARZYNA MARIA SZACHUŁOWICZ-DESZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1796/20042004-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINGH2004-07-15 do dziś
2. ImionaRANJIT2004-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ2004-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVCHENKO2004-07-15 do dziś
2. ImionaOLEH2004-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ2004-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2004-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINGH2004-07-15 do dziś
2. ImionaRANJIT2004-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVCHENKO2004-07-15 do dziś
2. ImionaOLEH2004-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES2004-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVCHENKO2004-07-15 do dziś
2. ImionaIRYNA2004-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINGH2004-07-15 do dziś
2. ImionaLAKHWINDER2004-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaAHMAD2004-07-15 do dziś
2. ImionaSARFRAZ2004-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-07-15 do dziś
252 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2004-07-15 do dziś
352 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2004-07-15 do dziś
452 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2004-07-15 do dziś
552 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZARSKICH I JAJ, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-07-15 do dziś
652 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-15 do dziś
752 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-07-15 do dziś
852 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2004-07-15 do dziś
952 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2004-07-15 do dziś
1052 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-15 do dziś
1152 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2004-07-15 do dziś
1251 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2004-07-15 do dziś
1352 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2004-07-15 do dziś
1452 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2004-07-15 do dziś
1552 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2004-07-15 do dziś
1652 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2004-07-15 do dziś
1752 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-15 do dziś
1855 30 A RESTAURACJE2004-07-15 do dziś
1955 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2004-07-15 do dziś
2055 40 Z BARY2004-07-15 do dziś
2151 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW2004-07-15 do dziś
2251 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-07-15 do dziś
2351 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2004-07-15 do dziś
2451 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2004-07-15 do dziś
2551 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2004-07-15 do dziś
2651 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2004-07-15 do dziś
2751 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów