„TAMPRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000212486
Numer REGON: 008256590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510076/23/615]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0082565902004-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAMPRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU nr w rejestrze 406/892004-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?TAK2011-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2011-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica ARCISZEWSKIEGO nr domu 7 nr lokalu 2 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2011-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.08.1989 R., P.B. NOTARIALNE W SŁUPSKU, REP. A NR 2384/89; 29.12.2003 R., B. POŁEĆ -NOTARIUSZ W SŁUPSKU, REP. A NR 13687/2003, ZMIANA PAR. 5, PAR. 7, PAR. 8;2004-07-09 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z 18.09.2006 R. REP. A NR 10619/2006 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA BERNADETY POŁEĆ W SŁUPSKU ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2006-09-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 11.02.2011 ROKU REP. A 1206/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ ANNĘ WOJDYGOWSKĄ NOTARIUSZA PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SŁUPSKU, ZMIENIONO TREŚĆ: PAR. 1, PAR. 2, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20 UMOWY SPÓŁKI NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE AKT NOTARIALNY Z DN. 21.03.11 A NR 2152/11 W TEJ SAMEJ KANCELARII ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2011-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘCIAK2004-07-09 do dziś
2. ImionaADAM2004-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN2004-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘCIAK2021-04-01 do dziś
2. ImionaEWA2021-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2021-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA -W PRZYPADKU ZARZĄDU 1-OSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2004-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘCIAK2004-07-09 do dziś
2. ImionaADAM2004-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2004-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOTERBA2011-04-20 do dziś
2. ImionaSZYMON KONRAD2011-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-20 do dziś
21. NazwiskoSERAFIN2011-04-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EDWARD2011-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-20 do dziś
31. NazwiskoKONURY2011-04-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2021-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-01-26 do dziś
285 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2021-01-26 do dziś
393 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2021-01-26 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-01-26 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-26 do dziś
693 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-01-26 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-26 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.01.2007 okres 2005 R.2007-03-06 do dziś
2data złożenia 20.12.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-28 do dziś
3data złożenia 29.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-06 do dziś
4data złożenia 23.01.2010 okres 2008 R.2010-02-10 do dziś
5data złożenia 15.02.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
6data złożenia 02.07.2012 okres 2011 R.2012-07-17 do dziś
7data złożenia 29.11.2013 okres 2012 R.2014-01-16 do dziś
8data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
9data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
10data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11data złożenia 19.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
12data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
14data złożenia 04.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-04 do dziś
15data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
16data złożenia 04.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-04 do dziś
17data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2007-03-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-12-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-06 do dziś
42008 R.2010-02-10 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
62011 R.2012-07-17 do dziś
72012 R.2014-01-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-04 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-04 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2007-03-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-12-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-06 do dziś
42008 R.2010-02-10 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
62011 R.2012-07-17 do dziś
72012 R.2014-01-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-04 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-04 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
1. Tbd185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2011-04-20 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-04-20 do dziś
393 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2011-04-20 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-04-20 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2011-04-20 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-04-20 do dziś
794 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-20 do dziś
2. Tbd185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2011-04-20 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-04-20 do dziś
393 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2011-04-20 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-04-20 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2011-04-20 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-04-20 do dziś
794 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-20 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów