„ENERGETYKA URSUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000212431
Numer REGON: 015759242
Numer NIP: 5222729419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[RDF/343589/21/260]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015759242 NIP 52227294192007-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGETYKA URSUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2014-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-07-12 do dziś
2. Adresulica PLAC CZERWCA 1976 R. nr domu 1 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA 2004-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 30.06.2004 R. ZA REP. A NR 2179/2004 PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 63 LOK. „A”.2004-07-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 15.10.2004 R., REP. A NR 3690/2004 PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 63 LOK. „A” -ZMIANA §7, §8.1, §9, SKREŚLENIE §22 UMOWY SPÓŁKI ORAZ USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2004-10-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 14.12.2004 R. ZA REP. A NR 4322/2004 PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 63 LOK. „A” -PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO; ZMIANA PAR. 8.1, DODANIE DO PAR. 9 PKT 4 ORAZ PKT 5, ZMIANA PAR. 11, SKREŚLENIE PAR. 21 UMOWY SPÓŁKI; USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 17.12.2004 R. ZA REP. A NR 4397/2004 PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 63 LOK. „A” DODANIE DO PAR. 9 PKT 5, USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2004-12-21 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 08.03.2005 R. ZA REP. A NR 619/2005 PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 63 LOK. „A” -ZMIANA §8.1 ORAZ DODANIE DO §9 PKT 6.2005-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
4. Numer KRS0000238430 2005-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURSUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25014900,00 ZŁ2020-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25014900,00 PLN2005-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13292000,00 PLN2004-07-12 do dziś
21156500,00 PLN2004-10-27 do dziś
314566400,00 PLN2004-12-21 do dziś
46000000,00 PLN2005-03-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.2004-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALIŃSKA2021-02-18 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA WANDA2021-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy140 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2004-07-12 do dziś
245 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2004-07-12 do dziś
345 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA.2004-07-12 do dziś
445 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-07-12 do dziś
545 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-07-12 do dziś
645 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-07-12 do dziś
751 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-07-12 do dziś
851 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2004-07-12 do dziś
960 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2004-07-12 do dziś
1060 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-07-12 do dziś
1160 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-07-12 do dziś
1240 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2004-07-12 do dziś
1360 30 Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-07-12 do dziś
1463 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2004-07-12 do dziś
1563 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2004-07-12 do dziś
1667 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-12 do dziś
1770 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-12 do dziś
1870 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-12 do dziś
1970 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2004-07-12 do dziś
2071 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-07-12 do dziś
2172 INFORMATYKA2004-07-12 do dziś
2274 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-07-12 do dziś
2340 13 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2004-07-12 do dziś
2474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-07-12 do dziś
2574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-07-12 do dziś
2674 40 Z REKLAMA2004-07-12 do dziś
2790 01 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2004-07-12 do dziś
2890 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2004-07-12 do dziś
2990 03 Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA2004-07-12 do dziś
3093 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.2004-07-12 do dziś
3155 HOTELE I RESTAURACJE2004-07-12 do dziś
3252 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-07-12 do dziś
3352 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-07-12 do dziś
3440 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2004-07-12 do dziś
3550 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-07-12 do dziś
3651 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-07-12 do dziś
3751 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2004-07-12 do dziś
3851 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2004-07-12 do dziś
3951 90 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-07-12 do dziś
4040 22 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2004-07-12 do dziś
4140 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2004-07-12 do dziś
4240 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2004-07-12 do dziś
4341 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-07-12 do dziś
4441 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY2004-07-12 do dziś
4565 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
2data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
3data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
4data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
5data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
6data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
7data złożenia 01.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
8data złożenia 14.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-20 do dziś
9data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
10data złożenia 10.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
11data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2014 DO 02.04.20142018-07-24 do dziś
12data złożenia 24.07.2018 okres OD 03.04.2014 DO 31.12.20142018-07-24 do dziś
13data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-24 do dziś
14data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-24 do dziś
15data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-11-20 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-11-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-11-20 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2014-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
2
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr X GU 581/13 data 03.04.20142014-05-06 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2014-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
3
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr X GU 401/14 data 29.09.20142014-10-27 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2014-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
4
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościWRZESIŃSKI2015-09-17 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegoANDRZEJ2015-09-17 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego***********2015-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów