„HILTMANN” KOMPLEKSOWA REKLAMA WIZUALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000212123
Numer REGON: 891537052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-01-15
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/208/21/415]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP8915370522005-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HILTMANN” KOMPLEKSOWA REKLAMA WIZUALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KŁODZKO miejscowość KROSNOWICE2008-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KROSNOWICE ulica SPORTOWA nr domu 12 kod pocztowy 57-362 poczta KROSNOWICE kraj POLSKA 2008-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.06.2004 R., NOTARIUSZ URSZULA MAKARSKA-ŚWIATŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU, REP. A NR 7878/20042004-07-09 do dziś
2UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 5/06 PKT 2 Z 30 MAJA 2006 R. UCHWALONO ZMIANY W TREŚCI UMOWY SPÓŁKI ZAWARTEJ W DNIU 17.06.2004 R., NADAJĄC JEJ BRZMIENIE JAK W JEDNOLITYM TEKŚCIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UCHWAŁY, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6280/2006, NOTARIUSZ URSZULA MAKARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. BOHATERÓW GETTA 1, 57-300 KŁODZKO ORAZ AKT NOTARIALNY Z DN. 17.08.2006 R. REP. A NR 8734/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ MAKARSKĄ, KTÓRYM SPROSTOWANO TREŚĆI § 1 PKT 2 I § 6 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2006-08-23 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 05.11.2008 R., REP. A NR 15280/2008 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ MAKARSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KŁODZKU UL. BOHATERÓW GETTA 1 ZMIENIONO § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2008-12-11 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 14.10.2010 R., REP. A NR 11663/2010 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ MAKARSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KŁODZKU, UL. BOHATERÓW GETTA 1, USTALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ORAZ Z DN.17.12.2010 R. REP. A NR 14197/2010, KTÓRYM SPROSTOWANO § 1 UST.22010-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILTMANN2004-07-09 do dziś
2. ImionaFRIEDERIKE2004-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.800,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)2008-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERKL2004-07-09 do dziś
2. ImionaKATHARINA2004-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.200, ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2004-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILTMANN2004-07-09 do dziś
2. ImionaFRIEDERIKE2004-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2004-07-09 do dziś
222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA.2004-07-09 do dziś
322 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-07-09 do dziś
425 13 A PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH TECHNICZNYCH.2004-07-09 do dziś
525 13 B PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH.2004-07-09 do dziś
625 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-07-09 do dziś
725 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-07-09 do dziś
825 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-07-09 do dziś
926 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-07-09 do dziś
1028 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2004-07-09 do dziś
1120 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2004-07-09 do dziś
1228 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2004-07-09 do dziś
1328 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2004-07-09 do dziś
1428 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2004-07-09 do dziś
1528 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2004-07-09 do dziś
1628 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2004-07-09 do dziś
1728 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA.2004-07-09 do dziś
1836 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-09 do dziś
1952 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-09 do dziś
2072 60 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ.2004-07-09 do dziś
2174 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2004-07-09 do dziś
2221 23 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH WYROBÓW PIŚMIENNYCH.2004-07-09 do dziś
2374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-07-09 do dziś
2493 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-07-09 do dziś
2521 24 Z PRODUKCJA TAPET2004-07-09 do dziś
2621 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-09 do dziś
2722 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.2004-07-09 do dziś
2822 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-09 do dziś
2922 23 Z INTROLIGATORSTWO2004-07-09 do dziś
3022 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH.2004-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 13.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-06-24 do dziś
2data złożenia 06.11.2008 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062008-12-11 do dziś
3data złożenia 06.11.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-12-11 do dziś
4data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
5data złożenia 10.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-17 do dziś
6data złożenia 04.11.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-08 do dziś
7data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-15 do dziś
8data złożenia 13.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
9data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062008-12-11 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-12-11 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-17 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-11-08 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062008-12-11 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-12-11 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-17 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-11-08 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-10-15 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów