„TANGO” - AGENCJA REKLAMOWA, M. MARCINIAK I S-KA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000211900
Numer REGON: 470818564
Numer NIP: 7251000573
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2024-04-16
Sygnatura akt[RDF/595645/24/15]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2004-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP4708185642004-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANGO” -AGENCJA REKLAMOWA, M. MARCINIAK I S-KA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2004-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze A 17222004-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. DR. SEWERYNA STERLINGA nr domu 27/29 kod pocztowy 90-212 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 16.11.1993 R. NOTARIUSZ G. RYMDEJKO KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP. A NR 1720/93; 07.01.2004 R. NOTARIUSZ Z.J. LIPKE KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP. A NR 52/04 ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI; 07.01.2004 R. NOTARIUSZ Z.J. LIPKE KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP. A NR 59/04 -NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI.2004-07-05 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 8 GRUDNIA 2005 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 5533/2005 -NOTARIUSZ BOGNA GAŁĄZKA-MIKINA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI.2005-12-27 do dziś
302.05.2013R., REP.A NR 1781/13, ASESOR NOTARIALNY WERONIKA LENDLA-OLCZYK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ZBIGNIEWA JACKA LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA TREŚCI § 5 UMOWY SPÓŁKI2013-06-11 do dziś
418.12.2020 R. NOTARIUSZ ZBIGNIEW LIPKE Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI REP. A NR 2479/20 - ZMIANA §10 UMOWY SPÓŁKI.2021-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2004-07-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2004-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-07-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2004-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2004-07-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MATEUSZ2004-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-07-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2004-07-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 PLN2004-07-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 PLN2004-07-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2004-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 PLN2004-07-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2004-07-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2004-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2004-07-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2004-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMARCINIAK2005-12-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MATEUSZ2005-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-12-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-12-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-06-11 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-06-11 do dziś
374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-06-11 do dziś
417 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2013-06-11 do dziś
518 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2013-06-11 do dziś
618 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-06-11 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-11-25 do dziś
2data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-11-25 do dziś
3data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-25 do dziś
4data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-25 do dziś
5data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-25 do dziś
6data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-25 do dziś
7data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
8data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
9data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-28 do dziś
10data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-28 do dziś
11data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
12data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
13data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
15data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
16data złożenia 09.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-11-25 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-11-25 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-25 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-25 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-25 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów