SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BANKOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-31 godz. 23:41:35
Numer KRS: 0000211589
Numer REGON: 001276081
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-02-24
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/4608/22/106]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-07-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001276081 NIP 66918407332008-12-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BANKOWIEC”2004-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 2212004-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2004-07-02 do dziś
2. Adresulica POPRZECZNA nr domu 9 „C” kod pocztowy 75-841 poczta KOSZALIN 2004-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 PAŹDZIERNIK 1987 R.; 20 PAŹDZIERNIK 2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT; 27 MAJA 2004 R. ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 5, 128 I 155 STATUTU.2004-07-02 do dziś
213 LUTY 2009 R. PAR. 2, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 42, 50, 56, 64, 101, 106, 107, 108, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 134, 167 ZMIENIONA TREŚĆ. SKREŚLONO PAR. 126, 127, 128, 129. DODANO PAR. 61”.2009-04-20 do dziś
322.10.2014R. ZMIANA §§: 5, 10, 14, 48, 116, 119, 145 STATUTU.2015-01-16 do dziś
428 GRUDNIA 2018 ROKU ZMIENIONO :§2,§5,§7,§9,§10,§11,§15,§17,§30,§30,§33, §50,§56,§79,§80,§81,§96 ; SKREŚLONO:§12,§ 13, §14,§15,§15,§16,§16,,§16,§21,§91,§92,§93,§94,§ 142,§143,§144,§145,§146,§147,§164 ; DODANO :,§30,,§31,,§33,,§62,§91(1) 25 MARCA 2019R. SKREŚLONO :§17,§19,§20,§21,§22,§23,§24;2019-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁASTOWSKI2023-02-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-24 do dziś
21. NazwiskoSOKOŁOWSKI2022-05-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ANTONI2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-27 do dziś
31. NazwiskoKLING2020-07-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROBERT2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-24 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-02-24 do dziś
51. NazwiskoNEUBAUER2004-07-02 do dziś
2. ImionaROMAN JAN2004-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-07-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-02 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2004-07-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-02 do dziś
71. NazwiskoROSŁAN2004-07-02 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2004-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-07-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2022-05-27 do dziś
2. ImionaCEZARY2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERWATKA2022-05-27 do dziś
2. ImionaBOŻENA JADWIGA2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCEWICZ2022-05-27 do dziś
2. ImionaMAREK LECH2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2004-07-02 do dziś
270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-02 do dziś
370 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-02 do dziś
470 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-02 do dziś
570 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-07-02 do dziś
670 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2004-07-02 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
3data złożenia 20.02.2008 okres 2005 R.2008-04-11 do dziś
4data złożenia 20.02.2008 okres 2006 R.2008-04-11 do dziś
5data złożenia 12.12.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-16 do dziś
6data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
7data złożenia 19.03.2010 okres 2004 R.2010-04-13 do dziś
8data złożenia 20.07.2010 okres 2009 R.2010-07-23 do dziś
9data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
10data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 2012R.2013-07-09 do dziś
12data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
13data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
14data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
15data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
16data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
19data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2008-04-11 do dziś
22006 R.2008-04-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-16 do dziś
42008 R2009-07-30 do dziś
52004 R.2010-04-13 do dziś
62009 R.2010-07-23 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
801.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
92012R.2013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
32005 R.2008-04-11 do dziś
42006 R.2008-04-11 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-16 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
72004 R.2010-04-13 do dziś
82009 R.2010-07-23 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
1001.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
112012R.2013-07-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów