SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „SŁONECZNA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000211537
Numer REGON: 001044301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-07-10
Sygnatura akt[RDF/403967/22/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001044301 NIP 76310884042007-07-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁONECZNA”2004-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 2702004-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina CZARNKÓW miejscowość CZARNKÓW2004-06-29 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE SŁONECZNE nr domu 7 D kod pocztowy 64-700 poczta CZARNKÓW 2004-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.10.1982 R., 26.06.2003 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU, 09.03.2004 R. -ZMIENIONO §14.2004-06-29 do dziś
212.06.2006 R. -ZMIENIONO § § : 2, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 35, 37, 41, 52, 64, 69, 71, 72, 75, 78, 113, 120, 124, 125, 126, 130, 143, 146, 147. -ZMIENIONO TYTUŁY ROZDZIAŁÓW STATUTU: 5.2, 8.2, 8.3, -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-07-06 do dziś
326.11.2007 R. UCHWAŁA NR 1/II/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW -ZMIENIONO: § 4 UST. 2 PKT 3, § 10 UST. 1 PKT 4, § 10 UST. 2 PKT 1, § 14 UST. 1, § 15 UST. 2, 3, 4, 5 I 6, § 16 PKT 5 I 10, § 20 UST. 2 PKT 11, § 28 UST. 2, § 29, § 30, § 32, § 39 UST. 5, § 41 UST. 1 PKT 1, § 54 UST. 5, § 55 UST. 1, § 61, § 62, § 72, § 76, § 85 UST. 2, § 89 UST. 4, § 90 UST. 2 I 4, § 92, § 98, § 99 UST. 3, § 101 UST. 1, §§ 102-113, §§ 115-118, § 120, § 124, § 127, § 128, § 130, § 134, § 139 UST. 1 PKT 4, § 140, § 143 UST. 1, 2, 3 I 4, § 145 UST. 1, § 147 UST. 2, § 148, § 155, § 156, ROZDZIAŁY: 5.3., 7.1., 7.3., 7.4., 8.2. -DODANO: § 4 UST. 2 PKT 9, § 9 UST. 4, § 10 UST. 1 PKT 8 I 9, § 17 PKT 5, § 20 UST. 2 PKT 12, 13, § 23 UST. 4 I 5, § 26, § 27, § 47 UST. 1 PKT 24, § 55 UST. 2, § 58 (1), § 62 (1), § 62 (2), § 81 UST. 4, § 82 UST. 3, § 92 (1), § 92 (2), § 101 UST. 2, 3, § 111 (1), § 142 UST. 4, § 143 UST. 12, 13, § 143 (1), § 147 (1), § 147 (2), § 148 (1), ROZDZIAŁ 3. -USUNIĘTO: § 4 UST. 2 PKT 2, § 9 UST. 4, § 10 UST. 1 PKT 7 PPKT B, § 16 PKT 4, § 31, § 53 UST. 2, 3, § 63 UST. 1-4, §§ 65-67, § 119, § 121, § 126, § 150 UST. 4, ROZDZIAŁ 7.2.2008-03-13 do dziś
4ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI W DNIU 28.06.2018 ROKU (ZMIENIONO: §§ 2-101; SKREŚLONO: §§ 102-156).2018-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFRANKOWSKI2018-10-30 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2018-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-30 do dziś
21. NazwiskoNAWROT2004-06-29 do dziś
2. ImionaALEKSANDER MAREK2004-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-06-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-29 do dziś
31. NazwiskoGOLIK2004-06-29 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2004-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-06-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2021-10-04 do dziś
2. ImionaBOGDAN2021-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJ2020-10-28 do dziś
2. ImionaEWA2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIEGER2020-10-28 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAWA GRAŻYNA2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2010-02-04 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2010-02-04 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-04 do dziś
441 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-04 do dziś
568 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-04 do dziś
668 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
2data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
3data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
4data złożenia 02.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
5data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
6data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
7data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
8data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
9data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
10data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
14data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
18data złożenia 10.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów