„LA FACE INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000211498
Numer REGON: 432715173
Numer NIP: 7162659419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2022-02-18
Sygnatura akt[RDF/369352/22/154]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP4327151732005-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA FACE INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI2018-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina NAŁĘCZÓW miejscowość NAŁĘCZÓW2005-08-05 do dziś
2. Adresulica 1 MAJA nr domu 22 kod pocztowy 24-140 poczta NAŁĘCZÓW 2005-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 15.04.2004 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1684/2004 ZMIANA § 3 I § 7 Z DNIA 11.06.2004 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 101/20042004-06-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.07.2004 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 764/2004, DOKONANO SPROSTOWANIA OMYŁKI PISARSKIEJ W § 3 UMOWY SPÓŁKI.2004-11-17 do dziś
3DNIA 15 LIPCA 2005 ROKU, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARIUSZA BIAŁECKIEGO ZASTĘPCĘ ALEKSANDRY ZAPART NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY WSPÓLNEJ 57 LOK.6 W WARSZAWIE, REP. A 2483/2005 ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2005-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERAWSKI2004-06-29 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JACEK2004-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000 ZŁOTYCH2004-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-06-29 do dziś
293 05 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-06-29 do dziś
374 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-06-29 do dziś
474 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2004-06-29 do dziś
574 40 REKLAMA2004-06-29 do dziś
674 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-06-29 do dziś
774 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-06-29 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-06-29 do dziś
915 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-06-29 do dziś
1001 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2004-06-29 do dziś
1193 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2004-06-29 do dziś
1250 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-06-29 do dziś
1385 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA2004-06-29 do dziś
1455 HOTELE I RESTAURACJE2004-06-29 do dziś
1551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-06-29 do dziś
1652 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-06-29 do dziś
1770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-06-29 do dziś
1871 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-06-29 do dziś
1972 INFORMATYKA2004-06-29 do dziś
2074 5 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2004-06-29 do dziś
2192 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-11-06 do dziś
2data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-11-06 do dziś
3data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-11-06 do dziś
4data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-11-06 do dziś
5data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-06 do dziś
6data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-11-06 do dziś
7data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-11-06 do dziś
8data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-11-06 do dziś
9data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-06 do dziś
10data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-06 do dziś
11data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-06 do dziś
12data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-06 do dziś
13data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-06 do dziś
14data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-06 do dziś
15data złożenia 19.11.2018 okres OD 01.01.2018 DO 31.07.20182018-11-19 do dziś
16data złożenia 18.02.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-18 do dziś
17data złożenia 18.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-18 do dziś
18data złożenia 18.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-18 do dziś
19data złożenia 18.02.2022 okres OD 01.08.2018 DO 31.12.20182022-02-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-11-06 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-11-06 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-11-06 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-11-06 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-06 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-11-06 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-11-06 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-11-06 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.07.20182018-11-19 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-18 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-18 do dziś
19OD 01.08.2018 DO 31.12.20182022-02-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-11-06 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-11-06 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-11-06 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-11-06 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-06 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-11-06 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-11-06 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-11-06 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.07.20182018-11-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-18 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-18 do dziś
18OD 01.08.2018 DO 31.12.20182022-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY REP. A NR 2630/2018 Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 R., NOTARIUSZ EDYTA MIĘDZYBRODZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, 01.08.20182018-09-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2018-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGESSLER2018-09-28 do dziś
2. ImionaMAGDALENA DARIA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności01.08.2018 PRZYCZYNĄ ROZWIĄZANIA SPÓŁKI JEST PODJĘCIE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „LA FACE INTERNATIONAL” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W NAŁĘCZOWIE DNIA 1 SIERPNIA 2018 R. UCHWAŁY NR 1 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2630/2018 Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 R., NOTARIUSZ EDYTA MIĘDZYBRODZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 01.08.20182018-09-28 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów