BOJANOWSKI PIWNICE WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000211365
Numer REGON: 351272940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2019-08-19
Sygnatura akt[RDF/173765/19/754]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP3512729402004-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOJANOWSKI PIWNICE WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJETSROWY nr w rejestrze 72972004-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-06-29 do dziś
2. Adresulica FLORIAŃSKA nr domu 43 nr lokalu 5 kod pocztowy 31-019 poczta KRAKÓW 2004-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 17.04.1997 NOT. JOANNA GREGUŁA, KANC. NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5068/97 2) 29.12.2003 NOTARIUSZ T. KOT, KANC. NOTARIALNA J. GREGUŁA, T. KOT, REP. A NR14714/2003. ZMIANA PAR. 3 DO PAR. 27 3)17.06.2004 R. NOTARIUSZ T. KOT, KANCELARIA NOTARIALNA J. GREGUŁA, T. KOT REP. A NR 8605/2004, ZMIANA PAR. 82004-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWSKI2004-06-29 do dziś
2. ImionaANTONI EDMUND2004-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 20000 ZŁ2004-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMPAGNE FRANCAISE DES FINS SARL Z SIEDZIBĄ W GRANGENEUVE, FRANCJA2004-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 4000 ZŁ2004-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego26000,00 PLN2004-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2004-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWSKI2004-06-29 do dziś
2. ImionaANTONI EDMUND2004-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2004-06-29 do dziś
261 10 A TRANSPORT MORSKI2004-06-29 do dziś
363 21 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY.2004-06-29 do dziś
467 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-06-29 do dziś
570 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-06-29 do dziś
670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-06-29 do dziś
770 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-06-29 do dziś
874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-06-29 do dziś
974 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-06-29 do dziś
1074 40 Z REKLAMA2004-06-29 do dziś
1174 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA.2004-06-29 do dziś
1251 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-06-29 do dziś
1392 31 DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH.2004-06-29 do dziś
1492 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-06-29 do dziś
1592 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-06-29 do dziś
1652 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2004-06-29 do dziś
1752 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-06-29 do dziś
1855 11 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI.2004-06-29 do dziś
1955 30 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE.2004-06-29 do dziś
2055 40 Z BARY2004-06-29 do dziś
2160 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-06-29 do dziś
2260 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.04.2007 okres 2005 ROK2007-05-14 do dziś
2data złożenia 24.04.2007 okres ZA 20062007-05-14 do dziś
3data złożenia 24.04.2007 okres ZA 20042007-05-14 do dziś
4data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2007-31.12.20072010-06-16 do dziś
5data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-06-16 do dziś
6data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-16 do dziś
7data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-07-06 do dziś
8data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
9data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-26 do dziś
10data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-26 do dziś
11data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
13data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-19 do dziś
14data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2007-05-14 do dziś
2ZA 20062007-05-14 do dziś
3ZA 20042007-05-14 do dziś
401.01.2007-31.12.20072010-06-16 do dziś
501.01.2008-31.12.20082010-06-16 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-06-16 do dziś
701.01.2010-31.12.20102012-07-06 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2007-05-14 do dziś
2ZA 20062007-05-14 do dziś
3ZA 20042007-05-14 do dziś
401.01.2007-31.12.20072010-06-16 do dziś
501.01.2008-31.12.20082010-06-16 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-06-16 do dziś
701.01.2010-31.12.20102012-07-06 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów