A & K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000211337
Numer REGON: 278269382
Numer NIP: 9542483206
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-11-28
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/14050/21/901]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 278269382 NIP 95424832062007-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2004-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ŁĘTOWSKIEGO nr domu 32 kod pocztowy 40-648 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2012-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2004, NOTARIUSZ KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW NR 3, REPERTORIUM A NR 4497/2004.2004-06-28 do dziś
220.12.2007 R. REP. A NR 18712/2007, NOTARIUSZ KATARZYNA KURZ KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 3 -ZMIANA W PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2008-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKODA2004-06-28 do dziś
2. ImionaAGATA PATRYCJA2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 PLN2004-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKODA2004-06-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 PLN2004-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCAN-MOTOPOL S.A.2008-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2732746512008-03-13 do dziś
4. Numer KRS0000110328 2008-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2008-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2008-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2008-03-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKODA2004-06-28 do dziś
2. ImionaAGATA PATRYCJA2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKODA2004-06-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-06-28 do dziś
228 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-06-28 do dziś
329 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2004-06-28 do dziś
430 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2004-06-28 do dziś
533 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2004-06-28 do dziś
634 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2004-06-28 do dziś
735 1 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW I ŁODZI2004-06-28 do dziś
836 1 PRODUKCJA MEBLI2004-06-28 do dziś
937 PRZETWARZANIE ODPADÓW2004-06-28 do dziś
1040 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH, DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2004-06-28 do dziś
1145 BUDOWNICTWO2004-06-28 do dziś
1217 60 Z PRODUKCJA DZIANIN2004-06-28 do dziś
1350 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-06-28 do dziś
1451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI I MOTOCYKLAMI2004-06-28 do dziś
1552 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-06-28 do dziś
1655 HOTELE I RESTAURACJE2004-06-28 do dziś
1760 TRANSPORT LĄDOWY, TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-06-28 do dziś
1863 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-06-28 do dziś
1964 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2004-06-28 do dziś
2067 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM2004-06-28 do dziś
2170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-06-28 do dziś
2271 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-06-28 do dziś
2318 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2004-06-28 do dziś
2472 INFORMATYKA2004-06-28 do dziś
2574 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2004-06-28 do dziś
2674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-06-28 do dziś
2774 40 Z REKLAMA2004-06-28 do dziś
2874 13 Z BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-06-28 do dziś
2974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-06-28 do dziś
3074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-06-28 do dziś
3174 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2004-06-28 do dziś
3274 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-06-28 do dziś
3390 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2004-06-28 do dziś
3419 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIANYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIANYCH2004-06-28 do dziś
3592 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2004-06-28 do dziś
3692 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2004-06-28 do dziś
3720 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UZYWANYCH DO WYPLATANIA2004-06-28 do dziś
3821 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2004-06-28 do dziś
3922 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA: POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-06-28 do dziś
4023 20 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINERII ROPY NAFTOWEJ2004-06-28 do dziś
4127 PRODUKCJA METALI2004-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.09.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.09.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-02 do dziś
2data złożenia 24.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-13 do dziś
3data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
4data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007- 31.12.20072008-06-30 do dziś
5data złożenia 29.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
6data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
7data złożenia 26.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-20 do dziś
8data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
301.01.2007- 31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-20 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.09.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-02 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-06-13 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
401.01.2007- 31.12.20072008-06-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-09-20 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH Z DNIA 25 LISTOPADA 2022R. SYGN. AKT KA VIII NS REJ KRS 14050/21/901 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM. , 2.2022-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów