„EX-WOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000211241
Numer REGON: 010183659
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/246005/20/329]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010183659 NIP 52602073092014-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EX-WOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 358612004-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-06-25 do dziś
2. Adresulica WAŁ MIEDZESZYŃSKI nr domu 504 kod pocztowy 03-994 poczta WARSZAWA 2004-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.1992 R. AKT NOTARIALNY, NOT. MIROSŁAWA KUPIS, KN W WARSZAWIE, REP. A 3205/92 27.05.2004 R., NOT. KRYSTYNA KĘDRA, KN W WARSZAWIE, REP. A NR 3519/2004, ZMIANA § 7, 10, 11, 12, 15, 182004-06-25 do dziś
225.07.2013 R., REP. A NR 2089/2013, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTYNA KĘDRA NOTARIUSZ 03-906 WARSZAWA UL. FRANCUSKA 16 LOK. 4 NIP 113-018-79-25, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI; PODJĘTO 6 UCHWAŁ UCHWAŁA NR 1 - W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI DOTYCZĄCE ZMIANY BRZMIENIA § 4, 7 UST. 1, 18 UST. 2 UCHWAŁA NR 2 - W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2013-12-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2019-12-05 do dziś
2. ImionaURSZULA2019-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ2019-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2019-12-05 do dziś
2. ImionaSANDRA KAROLINA2019-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.000,00 ZŁ2019-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2004-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport148000,00 PLN2004-06-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM.2013-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2013-12-24 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KATARZYNA2013-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-12-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2004-06-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2004-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-12-24 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-12-24 do dziś
310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2013-12-24 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-09 do dziś
2data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-04-04 do dziś
3data złożenia 23.06.2008 okres 20072008-06-30 do dziś
4data złożenia 23.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-27 do dziś
5data złożenia 23.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-29 do dziś
6data złożenia 23.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
7data złożenia 23.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-06 do dziś
8data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
9data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
11data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
13data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120072008-06-30 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-27 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-03-29 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-04-06 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-27 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-04-06 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów