KTLC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000211219
Numer REGON: 350668103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-08-31
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/23297/21/130]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP3506681032004-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKTLC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 80932004-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-06-30 do dziś
2. Adresulica WILCZY STOK nr domu 19 kod pocztowy 30-237 poczta KRAKÓW 2004-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.1994-NOT. JOANNA GREGUŁA, KN W KRAKOWIE, REP. A NR 171/94-UMOWA SPÓŁKI, 13.05.2004-NOT. ROBERT LUDŹMIERSKI, KN W KRAKOWIE, REP. A NR 3862/2004-ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2004-06-30 do dziś
222.10.2013- REP. A NR 22235/2013, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 9 UST. 12014-02-21 do dziś
330.06.2015 R. NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 16056/2015 - ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI, 10.11.2015 R. NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 27756/2015 - ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI.2015-11-26 do dziś
415.06.2021, REP. A NR 16415/2021, NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA, KONRAD SEWERYN, MARCIN NOWAK, ROBERT WOLAŃSKI W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19, 30-150 KRAKÓW, ZMIENIONO: § 9 UST. 9.1 UMOWY SPÓŁKI2021-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARCZYK2009-07-29 do dziś
2. ImionaWIKTOR MICHAŁ2009-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały792 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 396.000,00 ZŁ.2021-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma1019885 ONTARIO LTD2014-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000 ZŁ2014-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENRCZYK2021-08-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HUBERT2021-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ.2021-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego751000,00 ZŁ2021-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1151200,00 PLN2004-06-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PODPISYWANIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: SAMODZIELNIE -PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2004-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARCZYK2021-08-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HUBERT2021-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARCZYK2004-06-30 do dziś
2. ImionaWIKTOR MICHAŁ2004-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARCZYK2004-06-30 do dziś
2. ImionaWITOLD BOLESŁAW2004-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARCZYK2004-06-30 do dziś
2. ImionaGENOWEFA HELENA2004-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2015-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-11-26 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-26 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-26 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-11-26 do dziś
528 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2015-11-26 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 10.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-07 do dziś
2data złożenia 17.02.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-02-24 do dziś
3data złożenia 22.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-03-29 do dziś
4data złożenia 28.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-14 do dziś
5data złożenia 04.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-03-23 do dziś
6data złożenia 02.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-03-26 do dziś
7data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-09 do dziś
8data złożenia 22.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-18 do dziś
9data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-29 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
11data złożenia 17.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
12data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
15data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-12 do dziś
16data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-02-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-29 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-03-23 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-03-26 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-18 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-02-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-29 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-03-23 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-03-26 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-18 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów