SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ISKRA” W KIELCACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000211064
Numer REGON: 001120700
Numer NIP: 9590831183
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[RDF/420329/22/658]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0011207002004-06-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ISKRA” W KIELCACH2004-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 10172004-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2004-06-25 do dziś
2. Adresulica KOŁŁĄTAJA nr domu 3 kod pocztowy 25-714 poczta KIELCE 2004-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.08.1984 ROK -DATA UCHWALENIA STATUTU; 21.11.2003 ROK -ZMIANA OD § 2 DO § 105 ORAZ OD § 106 DO § 181.2004-06-25 do dziś
215.11.2007 R. -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NOWE BRZMIENIE NADANO PARAGRAFOM OD NR 6 DO NR 167 STATUTU; ZMNIEJSZONO ILOŚĆ PARAGRAFÓW Z 181 DO 167.2008-02-12 do dziś
327.06.2018 R. - ZMIENIONO §§ OD 2 DO 102; WYKREŚLONO § OD 103 DO 167.2018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTELMACH2020-09-10 do dziś
2. ImionaANNA LIDIA2020-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-10 do dziś
21. NazwiskoWRÓBLEWSKI2020-09-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-10 do dziś
31. NazwiskoTROJNIAK2004-08-27 do dziś
2. ImionaBARBARA2004-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-08-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-27 do dziś
41. NazwiskoPARTYKA2004-06-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-06-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIATER2015-02-02 do dziś
2. ImionaARTUR2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIEL2015-02-02 do dziś
2. ImionaJADWIGA2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKI2015-02-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADEJ2015-02-02 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKI2015-02-02 do dziś
2. ImionaLESZEK2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2015-02-02 do dziś
2. ImionaADAM2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRADOMSKA2015-02-02 do dziś
2. ImionaANNA2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLADKOWSKI2015-02-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-06-25 do dziś
292 62 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SPORTEM2004-06-25 do dziś
392 72 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z REKREACYJNĄ2004-06-25 do dziś
445 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH LUB WŁAŚNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2004-06-25 do dziś
545 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI NAJADUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2004-06-25 do dziś
645 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB O INNYM PRZEZNACZENIU2004-06-25 do dziś
770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK. NABYWANIE POTRZEBNYCH SPÓŁDZIELNI TERENÓW2004-06-25 do dziś
870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-06-25 do dziś
970 31 Z PROWADZENIE AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE POŚREDNICTWA KUPNA, SPRZEDAŻY, WYNAJMU I WYCENY NIERUCHOMOŚCI ORAZ POŚREDNICTWA W REALIZACJI ZAMIANY MIESZKAŃ2004-06-25 do dziś
1070 32 ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2004-06-25 do dziś
1170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.2004-06-25 do dziś
1270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI TEJ NIERUCHOMOŚCI2004-06-25 do dziś
1370 32 B WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH JEJ WŁASNOŚĆ LUB BĘDACYCH W JEJ UŻYTKOWANIU WIECZYSTM2004-06-25 do dziś
1492 34 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KULTURĄ2004-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
3data złożenia 11.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
4data złożenia 09.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
5data złożenia 26.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
6data złożenia 13.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
7data złożenia 04.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
8data złożenia 06.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-08 do dziś
9data złożenia 09.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-16 do dziś
10data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
11data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
13data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
14data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
17data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-08 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
2OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-08 do dziś
9OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów