SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „OSKAR”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000210872
Numer REGON: 000940921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-08-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/26482/23/225]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009409212004-06-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „OSKAR”2004-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 5112004-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-06-23 do dziś
2. Adresulica B.CHROBREGO nr domu 8-10 kod pocztowy 50-254 poczta WROCŁAW 2004-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 GRUDNIA 2003 ROKU2004-06-23 do dziś
229.11.2007 R. -NOWY STATUT2008-03-07 do dziś
3UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27.05.2010 R. DOTYCZĄCE ZMIANY STATUTU; ZMIENIONO: § 50 POPRZEZ DODANIE UST. 2, § 51 UST. 4, § 65 UST. 4 POPRZEZ DODANIE ZDANIA DRUGIEGO I TRZECIEGO, § 67 UST. 10, § 73 UST. 2 PKT B2010-08-31 do dziś
431.05.2012 R., UCHWAŁA NR 6/2012 WALNEGO ZGROMADZENIA -W § 48 DODANO UST. 4, 5, 6, 7, 8, 9 STATUTU.2012-06-15 do dziś
5UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.05.2013 R. DOTYCZĄCE ZMIANY STATUTU: § 20 UST.1 - DODANIE TREŚCI; § 51 UST.4.2. - DODANIE TREŚCI; § 65 UST.1 - DODANIE TREŚCI; § 65 UST.6 - ZMIANA JEGO TREŚCI; § 65 UST.6 - DODANIE PKT 3; § 65 - DODANIE UST.7.2013-06-20 do dziś
6UCHWAŁA NR 5/2015 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 11.06.2015 R. W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI § 65 UST.6 PKT.1 STATUTU.2015-06-24 do dziś
7UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 5/2018 Z DNIA 14.06.2018 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA NOWEGO STAUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ „OSKAR”.2018-08-20 do dziś
827.06.2019 R., UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 7/2019 ZMIENIONO § 49 UST. 7 ORAZ UCHWAŁĄ NR 8/2019 ZMIENIONO § 54 UST. 5 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2019-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.2004-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJUREK2023-08-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-25 do dziś
21. NazwiskoDYCHAŁA2023-08-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2023-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-25 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-11-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-30 do dziś
41. NazwiskoPASZKOWIAK2004-06-23 do dziś
2. ImionaIZABELA2004-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-06-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2022-12-27 do dziś
2. ImionaEWA2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŃKA2022-12-27 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ LESZEK2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIJEWSKI2022-12-27 do dziś
2. ImionaJERZY2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANEK2022-12-27 do dziś
2. ImionaTERESA2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-08-31 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-08-31 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
2data złożenia 01.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-08 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
4data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
5data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-08 do dziś
6data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
7data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-06 do dziś
8data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
9data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
10data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
11data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
12data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
14data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
17data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
18data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
19data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-08 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-06 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 20.12.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-08 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-08 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-06 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów