„KONSULT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000210719
Numer REGON: 093180538
Numer NIP: 9532469618
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-08-06
Sygnatura akt[RDF/556087/23/161]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0931805382007-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KONSULT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2004-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica POTOCKIEGO nr domu 12 nr lokalu 10 kod pocztowy 85-309 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2011-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 CZERWCA 2004 R., NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA, UL. WEŁNIANY RYNEK 2, 85-036 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NR 3867/2004.2004-06-22 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.04.2009 R. REPERTORIUM A NUMER 2607/2009, NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI S.C. UL. KRASIŃSKIEGO 9/1, 85-008 BYDGOSZCZ, ZMIANA § 2, § 42009-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPECKI2016-06-22 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JAN2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39950 ZŁOTYCH2016-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKA RZEPECKA2022-06-20 do dziś
2. ImionaANNA2022-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10050 ZŁ2022-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 PLN2004-06-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPECKI2009-08-20 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JAN2009-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-08-20 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-20 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-08-20 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2009-08-20 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-08-20 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-20 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-08-20 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-20 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-02-04 do dziś
1068 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-30 do dziś
2data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-08-20 do dziś
3data złożenia 16.07.2012 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-07-26 do dziś
4data złożenia 28.01.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-02-20 do dziś
5data złożenia 28.01.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-02-20 do dziś
6data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-26 do dziś
7data złożenia 02.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-04 do dziś
8data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
9data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
10data złożenia 20.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
11data złożenia 21.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
12data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
13data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
15data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
16data złożenia 06.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2009-08-20 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-07-26 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-02-20 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-02-20 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-30 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-07-26 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów